6666

به گزارش ایران نیوز آنلاین؛ رضا جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی در چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که با حضور استاندار خراسان رضوی، معاونان، مدیران کل دستگاه های اجرایی و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به آخرین وضعیت اعتبارات استانی، اظهار کرد: مجموع اعتبارات جاری و عمرانی استان یک هزار و ۹۱۱ میلیارد تومان بوده که ۲۷ درصد آن تخصیص یافته است و از این میزان ۵۷۲ میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای است که ۴۴ درصد آن نیز تخصیص داشته است.
وی با بیان اینکه علت پایین بودن تخصیص ها به جهت پایین بودن تخصیص برخی ردیف هایی است که در طول سال به علت کسری اعتبارات وجود داشته است، ادامه داد: یک هزار و ۳۳۹ میلیارد تومان اعتبارات سرمایه ای است که ۲۶۷ میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.
جمشیدی با بیان اینکه ۲۸۰ میلیارد تومان اعتبارت نفت و گاز استان بوده و میزان سایر اعتبارات نیز ۵۱۲ میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: اعتبار طرح های ملی استانی شده استان ۹۷ میلیارد تومان بوده است همچنین عمده تخصیص های عمرانی در سال جاری از محل اسناد خزانه اسلامی بوده و این اعتبارات سررسیدهای یک و سه ساله دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با اشاره به تغییرات مصوبات قبلی شورای برنامه ریزی استان به عنوان یکی از دستورات این جلسه، اظهار کرد: موضوع نخست تغییرات مصوبات این شورا در خصوص ۱۶ شهرستان بوده که این موارد نیازمند مصوبه جدید است.

توزیع اعتبارات کمک های فنی و اعتباری و ارتقای شاخص های اقتصادی
وی با اشاره به توزیع اعتبارات کمک های فنی و اعتباری و ارتقای شاخص های اقتصادی بیان کرد: سه هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تحت این عنوان برای استان ها در نظر گرفته شده که سهم استان از این میزان ۱۳۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است و ما باید ۵۰ درصد از این اعتبارات را برای یارانه سود تسهیلات و ۵۰ درصد دیگر را به عنوان اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای لحاظ کنیم.
جمشیدی اضافه کرد: برای توزیع این اعتبارات دستورالعملی به استان ها ارسال شده که ما این موضوع را در ستاد اقتصاد مقاومتی استان بررسی کرده ایم؛ در این خصوص با ۴۷ دستگاه و ۲۸ فرمانداری مذاکرات و هماهنگی هایی انجام شده است و ملاک توزیع اعتبارت ۱۳ میلیارد تومان بین صنعت، کشاورزی و خدمات، آب، برق و گاز بوده است.
وی ادامه داد: این توزیع بر مبنای سهم ارزش افزوده این بخش ها در دوره های گذشته بوده که بر این اساس ۳۸ درصد این اعتبارات مربوط به بخش کشاورزی، ۱۹ درصد در اختیار بخش زیارت و گردشگری و ۴۳ درصد نیز به بخش صنعت، معدن و ساختمان اختصاص دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی تاکید کرد: این اعتبارات به عنوان یارانه سود تسهیلات مد نظر خواهد بود، توزیع این اعتبارات نیز اینگونه است که برای بخش خدمات ۱۷، بخش صنعت ۳۲ و بخش کشاورزی ۱۸ میلیارد تومان در نظر گرفته است. در بخش زیرساخت ها نیز برای خدمات هشت، صنعت ۲۶ و کشاورزی ۳۶ میلیارد تومان در نظر گرفته ایم، همچنین برای عملیاتی کردن این اعتبارات، کمیته ای تحت عنوان پایش و نظارت با مسئولیت استانداری تشکیل شده و طرح های آن مشخص شده است که چه میزان یارانه سود تسهیلات دریافت داشته باشند.
جمشیدی با بیان اینکه اعلام شده که هر بانک در کدام بخش می تواند به چه میزان کمک داشته باشد، گفت: از زمان واگذاری این اعتبارات به بانک عامل یک سال فرصت جذب وجود دارد، بنابراین بانک ها باید این آمادگی را در سیستم های شهرستانی خود ایجاد کنند ضمن اینکه امسال کل پول نقد استان ۵۴ میلیارد تومان است که ۲۴ میلیارد تومان آن را برای یارانه سود تسهیلات قرار داده ایم.
وی اضافه کرد: امسال سه طرح برای اشتغال وجود دارد که یکی طرح جامع است، یک طرح مدل روستایی و یک طرح نیز به صورت استانی است. بنابراین وقتی این طرح ها وجود دارد که طرح های ملی است، باید طرح های استان را به آن سمت ببریم اما این اعتبارت در اختیار استان است ولی آن تسهیلات ملی است و یارانه دار است.

برنامه عملیاتی برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی خراسان رضوی
جمشیدی در خصوص برنامه عملیاتی برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی خراسان رضوی ادامه داد: این برنامه در دو قالب استانی و ملی تهیه شده که در دو بخش است؛ یک بخش سند توسعه استان و دیگری برنامه عملیاتی استان است که باید در قالب برنامه مجاز عملیات عمرانی استان مجموعه برنامه ریزی های خود را در قالب آن انجام دهیم.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته سند توسعه استان تهیه شد، برنامه عملیاتی نیز در دستور کار امسال بود. در قسمت نخست چارچوب تشکیلات استان را در نظر گرفته ایم و انتظارات استان لحاظ شده که به دو مقوله اقتصاد مقاومتی و زیارت توجه خاصی شده است. در قسمت دوم باید اقدامات ما در حوزه عمرانی مشخص شود که ۷۰ برنامه با ۲۳۰ عملیات داریم و از کارگروه ها خواسته ایم که موضوعات مختلفی را در این خصوص مورد توجه قرار دهند.
جمشیدی با بیان اینکه چندین کارگروه در این خصوص وجود دارد که مسئولیت آن مشخص شده، تصریح کرد: در تنظیم این برنامه باید وضعیت وجود استان را مورد بررسی قرار داده و راهبردها مورد بررسی قرار گیرد، همچنین باید میزان سرمایه گذاری ها مرتبط برای تحقق این برنامه مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با اشاره به برخی موضوعات فرابخشی، افزود: تا پایان برنامه جمعیت استان به بیش از شش میلیون و ۹۰۰ هزار نفر می رسد که جمعیت شهری ما حدود پنج میلیون و ۴۲ هزار نفر خواهد شد و جمعیت ۱۰ سال به بالای استان نیز به دو میلیون و ۹۰۱ هزار مرد و دو میلیون ۸۵۴ هزار زن خواهد رسید.
وی گفت: نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۹۵، ۴۲.۱ درصد بوده اما به نظر می رسد در سال ۹۶ این نرخ به ۴۲.۵ درصد می رسد و به تدریج افزایش خواهد یافت، در حال حاضر نیز نرخ بیکاری ما بالاتر از میانگین کشوری است و بر این اساس جمعیت فعال استان به دو میلیون و ۵۱۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ می رسد.

افزایش تعداد افراد جویای کار
جمشیدی با اشاره به افزایش تعداد افراد جویای کار تا سال ۱۴۰۰ بیان کرد: تا افق برنامه حدود ۳۲۰ هزار نفر افزایش تعداد عرضه شوندگان جدید به بازار کار خواهیم داشت و این به صورت سالانه افزایشی ۶۰ هزار نفری دارد. برای نرخ بیکاری دو نوع هدفگذاری وجود دارد که ۱۳.۲ درصد امسال را به هفت درصد به صورت تدریجی برسانیم و هر سال ۸۷ هزار نفر شغل ایجاد کنیم. یعنی هم نیروهای کار جدید و هم بیکاران قبلی به بازار کار وارد می شوند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی اضافه کرد: هدفگذاری دوم این است که به دلیل وجود بیکاران انباشته شده که سال گذشته ۲۹۰ هزار نفر بوده اند، امسال ۱۶۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کنیم و در سال ۹۶ نرخ بیکاری را به شدت کاهش دهیم که این باز هم به همان هفت درصد می رسد و مجموعاً باید ۴۳۳ هزار شغل ایجاد شود.
وی تاکید کرد: با این کار، نرخ بیکاری در سال ۹۶ به ۸.۴ درصد خواهد رسید که این رقم در سال ۹۵، ۱۳.۲ درصد بود؛ سناریوی سوم هم این است که گزینه بینابین را در نظر بگیریم؛ با این کار باید امسال بتوانیم ۱۲۳ هزار شغل ایجاد کنیم که نرخ بیکاری به ۱۰.۱ درصد کاهش خواهد یافت.
جمشیدی با بیان اینکه حدود ۴۹ هزار نفر در بخش کشاورزی و ۱۲۶ هزار نفر در بخش صنعت استان در حال فعالیت هستند، گفت: باید در نظر داشت سرمایه مورد نیاز برای ایجاد اشتغال در کشاورزی به ازای هر نفر ۱۵۲ میلیون، در بخش صنعت ۲۵۸ میلیون و در بخش خدمات ۸۰ میلیون تومان است.
وی با بیان اینکه تصمیماتی در خصوص تجارت خارجی نیز گرفته شده و باید در سال پایانی به ۳.۴ میلیارد دلار برسد و در سال های آینده باید ۱۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم، اظهار کرد: کشور به دنبال کاهش چهار درصدی بیکاری در پایان برنامه است. در واقع باید حدود ۸۷ هزار شغل به صورت سالانه ایجاد شود که در این صورت در هر سال ۱۲ درصد نرخ بیکاری استان کاهش خواهد یافت و در پایان برنامه این نرخ به ۷ درصد می رسد.
جمشیدی با اشاره به برنامه ریزی برای دریافت اعتبارات استانی خاطرنشان کرد: سهم اعتبارت عمرانی استان های کشور در سال ۹۶ افزایش و ۳۵ درصد رشد داشته است که فرض برنامه بر این است که این افزایش ادامه خواهد یافت، همچنین فرض را بر این گرفته ایم که این سهم در استان نیز افزایش داشته باشد. بر این اساس کل منابع استان هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال های برنامه خواهد بود.
وی تصریح کرد: ما علاوه بر این اعتبارات، هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز از سایر منابع خواهیم داشت که با این برنامه ریزی های انجام شده همه برنامه های عملیاتی مشخص گردیده است.

کد خبرنگار: ۹۶۰۱۲۰۸

FacebookTwitterGoogle+WhatsAppLineYahoo MailGoogle Gmail
برچسب ها: , , , , , , ,
عضویت در خبرنامه

\ نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image