حزب اعتماد ملی خراسان رضوی

به گزارش ایران نیوز آنلاین؛ دکتر عباسعلی قربان نژاد، کارشناس امور تاریخی سیاسی در سلسله بحث های «گفتمان روشن گری و عقلانیت در غرب و شرق تا دوره معاصر» که به همت دفتر حزب اعتماد ملی خراسان رضوی در مشهد برگزار شد، از دروغگویی به عنوان بزرگترین آسیب جامعه ایرانی یاد کرد که در دوران حجاج بن یوسف به وجود آمده و گفت: در ایران باستان و قبل از اسلام، بزرگترین گناه و خطا نزد ایرانیان، دروغگویی بود به گونه ای که ایرانیان جان خود را می دادند اما دروغ نمی گفتند، اما ایرانیان غیر مسلمان در زمان خلافت حجاج بن یوسف برای کم شدن مخارج مالیات و فشار سنگینی که بر آن ها بود مجبور شدند به دروغ اعلام مسلمانی کنند تا مالیات آن ها نصف شود و از همینجا سنت ننگین دروغگویی در جامعه ایرانی رواج پیدا کرد.
وی افزود: اولین نهضت های فکری اسلامی تقریباً از سال ۴۱ هجری و در حکومت امویان با تفکر برتری عرب بر عجم پدید آمد به گونه ای که حجاج بن یوسف از خلفای اسلامی اعتقاد داشت خداوند اعراب را برنگیخته تا بر عجم برتری و ریاست داشته باشند.

بیم اعراب از تفکرات ایرانیان
وی با تاکید بر اینکه اعراب از دیدن برتری های علمی و فکری ایرانیان بیم داشتند، اظهار کرد: تمامی تلاش اعراب این بود که ایرانیان را زیردست خود قرار دهند چرا که از نفوذ تفکر برتر ایرانیان در میان مسلمانان بیم داشتند.
قربان نژاد افزود: اگر در تاریخ نگاه کنیم، اولین و معتبرترین مفسران قرآن، ایرانیان بوده اند، اولین هنرها در اسلام از سوی ایرانیان پایه گذاری شد که همان هنر صوت و لحن در قرائت قرآن بود و به نوعی می توان اولین هنر در اسلام را موسیقی دانست.

ایرانیان؛ صاحب برترین هنرهای اسلامی
این کارشناس امور تاریخ سیاسی با اشاره به هنرهایی که از سوی ایرانیان وارد جامعه اسلامی شد، عنوان کرد: برای اولین بار از شیراز بود که خط نسخ شکل گرفت و وارد جامعه اعراب شد و در آنجا تکامل یافت، پس از آن هم در دوره مغول خط تعلیق پدید آمد که از آن نیز استفاده زیادی در نوشتن متون قدیمی اسلامی شده است، در دوره تیموریان نیز اوج هنر اسلامی و ایرانی پدید آمد که ترکیب دو خط نسخ و تعلیق و شکل گیری خط نستعلیق از زیباترین خطوط دنیا بود.
وی با تاکید بر اینکه اولین معماری اسلامی توسط ایرانیان شکل گرفته است، افزود: اولین بنای اسلامی که در آن از نمادهای معماری هنری استفاده شده بود توسط ایرانیان پدید آمد که این هنر به تمامی اماکن اسلامی و حتی کاخ های دربار خلفای اسلام نیز نفوذ کرد.

عدم مشارکت ایرانیان در مسائل سیاسی و اجتماعی صدر اسلام
وی با یادآوری عدم مشارکت گرفتن از ایرانیان در امور حکومتی در صدر اسلام، خاطرنشان کرد: با تمام این خدماتی که ایرانیان در عرصه فرهنگ و هنر به اسلام ارائه کردند، باز هم در صدر اسلامی می بینیم که ایرانیان هیچ سهمی در تصمیمات حکومتی و سیاسی نداشته و تا پایان دوره عباسیان به آن ها به چشم برده و رعیت نگاه می شده است، جالب است که با تمام این بی احترامی ها، دست بر سینه نهادن و کمر خم کردن در برابر خلیفه به رسم احترام را برای اولین بار ایرانیان انجام دادند و امروز می بینیم که این رسم هنوز در میان اهل سنت ادامه دارد.

کوفه؛ شهر آشوب و عدم توازن
قربان نژاد با بیان اینکه شهر کوفه اولین مکان زندگی ایرانیان در میان اعراب بوده است، توضیح داد: کوفه اولین شهر اسلام بود که ایرانیان در آن با اعراب همجوار شدند، در این شهر ایرانیانی که بنده بودند و آزاد گردیده بودند، در کنار اعراب ساکن گردیدند ولی اعراب همواره به چشم عجم و برده به آن ها می نگریستند و از این رو اولین درگیری ها میان اعراب و ایرانیان مسلمان در شهر کوفه پدید آمد و می توان گفت کوفه از همان ابتدای شکل گیری، با درگیری و عدم توازن اجتماعی روبرو بوده است.

عدم بهره مندی ایرانیان از حقوق مساوی در صدر اسلام
وی با اشاره به عدم بهره مندی ایرانیان از حقوق مساوی در جامعه اعراب و صدر اسلام، بیان کرد: ایرانیان از همان ابتدا از اولین حقوق زندگی و شهروندی در جامعه اعراب بی بهره بودند و به عنوان مثال یک مرد عرب می توانست با یک زن ایرانی به عنوان کنیز ازدواج کند اما یک مرد ایرانی هرگز اجازه ازدواج با یک زن عرب را نداشت، یا اینکه مالیات ها برای ایرانیان با عناوین مختلف دو برابر بود، این فشار در دوران حجاج بن یوسف به اوج خود رسید و اینجا اولین و بزرگترین آسیب جامعه ایرانی به وجود آمد.

اعتقاد اعراب به بی ارزشی خون ایرانیان!
وی از عدم مشارکت گرفتن اعراب از ایرانیان در جنگ های صدر اسلام خبر داد و اذعان کرد: آنگونه که مشهود است تا دوران امامت امام حسین(ع) ایرانیان هیچ مشارکتی در جنگ های اعراب نداشتند، به گونه ای که در نامه هایی که بزرگان کوفه به امام حسین(ع) دادند تا ایشان به کوفه بیایند، حتی نام یک ایرانی مشاهده نمی شود، از طرفی برخی معتقدند این هنوز نشأت گرفته از موضوع برتری خونی اعراب بر ایرانیان دارد به گونه ای که مثلاً در قیام توابین، به ایرانیان اجازه مشارکت داده نشد چراکه توابین معتقد بودند خون ایرانیان ارزش ریخته شدن در راه خدا را ندارد!
این کارشناس تاریخ سیاسی از مختار به عنوان اولین کسی که حقوق از دست رفته ایرانیان را به جامعه اسلامی برگرداند یاد کرد و گفت: مختار اولین کسی بود که در حکومت خود اعلام کرد، اعراب هیچ برتری بر سایرین ندارند و ایرانیان نیز باید در جنگ ها و مسائل سیاسی مشارکت داشته باشند و از عواید هر رویدادی به صورت مساوی برخوردار باشند که همین تصمیمات او نیز از ابتدا مخالفانی را در میان اعراب داشت.

نهضت شهودیه؛ اولین نهضت فکری اسلامی
این استاد دانشگاه با یادآوری شکل گیری نهضت شهودیه در راستای احقاق حقوق از دست رفته ایرانیان در جامعه اسلامی، تصریح کرد: پس از گذشت زمانی از اعمال فشارهای سنگین حکومت ها و خلفا بر ایرانیان، نهضت شهودیه به عنوان اولین نهضت فکری اسلامی شکل گرفت تا شاید بتوانند موضوع برابری عرب و عجم را مطرح و تثبیت نمایند اما از همان ابتدا اعراب با این موضوع به شدت مخالفت کردند.
وی اضافه کرد: در مرحله دوم این نهضت، ایرانیان استدلالاتی بر اساس آیات قرآن ارائه کردند بدین صورت که در هفت جای قرآن نام عرب و عجم آمده اما در تمام این آیات، ابتدا نام عجم آمده و پس از آن عرب، هر چند این موضوع استدلال عقلانی نداشت اما دلیلی شد تا ایرانیان نه تنها برابری خود با اعراب را مطرح کنند بلکه برتری خود بر آنان را نیز جویا شوند. به نظر من این نهضت هنوز در میان ایرانیان زنده است و این درگیری های لفظی مخصوصاً در فضای مجازی که بین ایرانیان و اعراب وجود دارد نتیجه همان نهضت است که هنوز تفکراتش بر جامعه اسلامی غالب است.

حکومت های دینی هیچگاه با زور سرنگون نمی شوند
وی با تاکید بر اینکه حکومت های دینی در طول تاریخ جهان هیچگاه با زور و قیام از بین نرفته اند، افزود: یکی از مهم ترین نکاتی که در بررسی تاریخچه ادیان مختلف دستگیر کارشناسان می شود این است که حکومت های دینی هیچگاه با زور و تیغ و جنگ از بین نمی روند و فقط یک تفکر دینی است که می تواند یک حکومت دینی را دچار تزلزل کند، این مسئله در قیام هایی که توسط ایرانیان علیه اعراب صورت گرفته نیز مشهود است.
دکتر قربان نژاد ادامه داد: در تاریخ اسلام نیز ایرانیان پس از شکل دهی نهضت شهودیه و عدم نتیجه گیری دست به شمشیر بردند و به این صورت اولین جنگ و قیام ایرانیان علیه خلفای اسلامی با قیام ابومسلم خراسانی شکل گرفت که البته آن نیز منجر به از بین رفتن سیستم خلافت دینی نشد بلکه فقط حکومتی را سرنگون کرد و ضمام را خواسته یا ناخواسته به دست خلافتی دیگر داد که به گفته بسیاری از مسلمانان اوضاع برای جامعه ایرانی پس از این قیام بدتر نیز شد.

قیام ابومسلم؛ دوران طلایی علویان
وی یادآور شد: البته در میان دو سال زمانی که از سال ۱۲۵ تا ۱۲۷ هجری صرف قیام ابومسلم شد و چند سالی در این میان درگیری بر سر قدرت میان خلفای اموی و عباسی بود، یکی از بهترین موقعیت های تاریخ برای علویان پدید آمد که مصادف شد با دوران امامت امام صادق(ع) و ایشان بهترین استفاده را از این دوران برده و با تربیت شاگردان بیشمار، به ترویج فرهنگ تشیع در سراسر بلاد اسلامی پرداختند، در همین دوران به دلیل محرومیت علویان از حقوق اجتماعی و عدم وجود درآمد کافی، قانون خمس اعلام شد تا مسلمانان با پرداخت یک پنجم اضافه مال خود در طول سال، کمکی به حکومت علویان و امام دوران داشته باشند که این قانون امروز نیز ادامه دارد و عده ای بر این معتقدند که این قانون تاریخ مدار بوده و امروز دیگر اعتبار ندارد.

کد خبرنگار: ۹۶۰۱۲۰۴
کد عکاس: ۹۶۰۱۲۰۴

FacebookTwitterGoogle+WhatsAppLineYahoo MailGoogle Gmail
برچسب ها: , , , , , , , , , , ,
عضویت در خبرنامه

\ نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image