گالری فرزاد
نمایشگاه نقاشی قرمز های رقصان ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
در گالری فرزاد برگزار شد؛

نمایشگاه نقاشی قرمز های رقصان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ نمایشگاه آثار نقاشی آسیه بروجردی با عنوان قرمز های رقصان در گالری فرزاد برگزار شد.

زالو خواب دیده است برای زمین ۰۵ اسفند ۱۳۹۷
گالری فرزاد برگزار کرد؛

زالو خواب دیده است برای زمین

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ نمایشگاه نقاشی آثار طاهر موسوی باعنوان زالو خواب دیده است برای زمین در گالری فرزاد برگزار شد.

نمایشگاه نقاشی زالو خواب دیده است برای زمین ۰۵ اسفند ۱۳۹۷
گالری فررزاد برگزار کرد؛

نمایشگاه نقاشی زالو خواب دیده است برای زمین

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ نمایشگاه نقاشی طاهره موسوی با عنوان زالو خواب دیده است برای زمین در گالری فرزاد برگزار شد.

افتتاح نمایشگاه آثار تاپستری در گالری فرزاد ۰۶ بهمن ۱۳۹۷
هدا اخلاقی خبر داد:

افتتاح نمایشگاه آثار تاپستری در گالری فرزاد

اخلاقی خبر از افتتاح نمایشگاه آثار تاپستری در گالری فرزاد دادو گفت: این نمایشگاه از جمعه پنجم تا دهم بهمن ماه از ساعت ۱۷ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان می باشد.

نمایشگاه تا پستری ۰۶ بهمن ۱۳۹۷
در گالری فرزاد برگزار شد؛

نمایشگاه تا پستری

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اران نیوز آنلاین؛ نمایشگاه تا پستری در گالری فرزاد برگزار شد.

نمایشگاه نقاشی «جلوه جمال» با مبحث زن و زیبایی زن ۰۸ دی ۱۳۹۷
گالری فرزاد برگزار کرد؛

نمایشگاه نقاشی «جلوه جمال» با مبحث زن و زیبایی زن

به گزارش ایران نیوز آنلاین؛ نمایشگاه نقاشی «جلوه جمال» در گالری فرزاد مشهد افتتاح شد.

نمایشگاه نقاشی  «جلوه جمال» با مبحث زن و زیبایی زن ۰۸ دی ۱۳۹۷
لیلا ایروانی گفت:

نمایشگاه نقاشی «جلوه جمال» با مبحث زن و زیبایی زن

این خانم نقاش بیان کرد: بیشتر برای بیان احساساتم درونی ام این ها را کشیدم،