گالری رادین
نمایشگاه عکس با عنوان «چهار فصل» ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
در گالری رادین برگزار می شود؛

نمایشگاه عکس با عنوان «چهار فصل»

حسین زاده عنوان کرد: ایده اجرای این نمایشگاه متعلق به خودم می باشد و اگر به عکس ها و روند آن در بازدید دقت کنید خواهید دید که چینش عکس ها به صورت «چهار فصل» می باشد به گونه ای که از فصل زمستان آغاز شده و به بهار ختم می شود.

نمایشگاه گروهی عکس و نگارگری ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
گالری رادین برگزار کرد؛

نمایشگاه گروهی عکس و نگارگری

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ نمایشگاه گروهی عکس و نگارگری هنرجویان هنرستان صیرفی با عنوان «پیچیدگی» زیر نظر اساتید محترم شهره بقائی هروی، مدرس نگارگری و همچنین سمیرا زمانی مدرس عکاسی در گالری رادین در حال برگزاری می باشد.

نمایشگاه عکس های تئاتر وحید امانپور قرایی ۰۷ فروردین ۱۳۹۸
در گالری رادین برگزار شد؛

نمایشگاه عکس های تئاتر وحید امانپور قرایی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین نمایشگاه عکس های تئاتر وحید امانپور قرایی با عنوان در جست و جوی صحنه در گالری رادین برگزار شد.

نمایشگاه گروهی نقاشی جایی دیگر ۱۱ اسفند ۱۳۹۷
در گالری رادین برگزار شد؛

نمایشگاه گروهی نقاشی جایی دیگر

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوزآنلاین؛ نمایشگاه گروهی نقاشی جایی دیگر در گالری رادین کار خود را آغاز کرد،این نمایشگاه از تاریخ10 اسفند ماه آغاز شده و تا تاریخ 15 اسفند ماه در ساعات 17 الی 21 پذیرای حضور علاقه مندان می باشد.

نمایشگاه آثار نقاشی بردیا حداد ۰۵ اسفند ۱۳۹۷
در گالری رادین برگزار شد:

نمایشگاه آثار نقاشی بردیا حداد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ نمایشگاه نقاشی، آثار بردیا حداد با عنوان مریضخانه641 در گالری رادین برگزار شد.

نمایشگاه نقاشی مریضخانه ۶۴۱ ۰۵ اسفند ۱۳۹۷
در گالری برگزار شد؛

نمایشگاه نقاشی مریضخانه ۶۴۱

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ نمایشگاه آثار نقاشی بردیا حداد با عنوان مریضخانه641 در گالری رادین برگزار شد.

نمایشگاه گروهی بی حرف تا برف ۰۸ بهمن ۱۳۹۷
در گالری رادین برگزار شد؛

نمایشگاه گروهی بی حرف تا برف

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ نمایشگاه گروهی بی حرف تا برف در گالری رادین برگزار شد.