گالری رادین
نمایشگاه گروهی نقاشی جایی دیگر ۱۱ اسفند ۱۳۹۷
در گالری رادین برگزار شد؛

نمایشگاه گروهی نقاشی جایی دیگر

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوزآنلاین؛ نمایشگاه گروهی نقاشی جایی دیگر در گالری رادین کار خود را آغاز کرد،این نمایشگاه از تاریخ10 اسفند ماه آغاز شده و تا تاریخ 15 اسفند ماه در ساعات 17 الی 21 پذیرای حضور علاقه مندان می باشد.

نمایشگاه آثار نقاشی بردیا حداد ۰۵ اسفند ۱۳۹۷
در گالری رادین برگزار شد:

نمایشگاه آثار نقاشی بردیا حداد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ نمایشگاه نقاشی، آثار بردیا حداد با عنوان مریضخانه641 در گالری رادین برگزار شد.

نمایشگاه نقاشی مریضخانه ۶۴۱ ۰۵ اسفند ۱۳۹۷
در گالری برگزار شد؛

نمایشگاه نقاشی مریضخانه ۶۴۱

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ نمایشگاه آثار نقاشی بردیا حداد با عنوان مریضخانه641 در گالری رادین برگزار شد.

نمایشگاه گروهی بی حرف تا برف ۰۸ بهمن ۱۳۹۷
در گالری رادین برگزار شد؛

نمایشگاه گروهی بی حرف تا برف

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ نمایشگاه گروهی بی حرف تا برف در گالری رادین برگزار شد.

آیین رونمایی آلبوم موسیقی در ناگهان ۰۶ بهمن ۱۳۹۷
در گالری رادین برگزار شد:

آیین رونمایی آلبوم موسیقی در ناگهان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ آیین رونمایی ازآلبوم موسیقی در ناگهان در گالری برگزار شد.

دودمان پژوهی، دیدن فهم لحظه اکنون است ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
یک مدرس تاریخ هنر و مبانی هنرهای تجسمی؛

دودمان پژوهی، دیدن فهم لحظه اکنون است

بابک توانایی با بیان اینکه دودمان پژوهی دیدن فهم لحظه اکنون است گفت: این لحظه اکنون می تواند فصل مشترک مدرنیسم، آوانگاردیسم، رخداد و معاصر تلقی شود.

رخداد در مقام دیدن ۰۲ بهمن ۱۳۹۷
در گالری رادین برگزار شد:

رخداد در مقام دیدن

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ جلسه ای به عنوان رخداد در مقام دیدن با حضور بابک توانایی در گالری رادین برگزار گردید.