گالری ارغوان
نمايشگاه گروهي هنرهاي دستي پنينه و دكوپاژ ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
در گالری ارغوان برگزار شد؛

نمايشگاه گروهي هنرهاي دستي پنينه و دكوپاژ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ نمایشگاه گروهي هنرهاي دستي پنينه و دكوپاژ در گالری ارغوان برگزار شد.

نمایشگاه نوای قلم ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
در گالری ارغوان برگزار شد؛

نمایشگاه نوای قلم

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ نمایشگاه نوای قلم آثار خوشنویسی مهسا سالاری در گالری ارغوان برگزار شد.

نمایشگاه گروهی نقاشی در محدوده کوچک ۰۱ بهمن ۱۳۹۷
درگالری ارغوان برگزارشد:

نمایشگاه گروهی نقاشی در محدوده کوچک

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین ، نمایشگاه گروهی نقاشی درمحدوده کوچک با حضور پرشور هنرمندان مشهدی در گالری ارغوان برگزار شد:

نمایشگاه نقاشی چند گانه ۱۷ دی ۱۳۹۷
گالری ارغوان برگزار کرد؛

نمایشگاه نقاشی چند گانه

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ نمایشگاه نقاشی آثار مهتاب صفدری با عنوان «چند گانه ها» در گالری ارغوان برگزار شد.

نمایشگاه نقاشی «چند گانه ها» ۱۷ دی ۱۳۹۷
در گالری ارغوان برگزار شد؛

نمایشگاه نقاشی «چند گانه ها»

صفدری در خصوص عنوان نمایشگاه بیان کرد: به علت این که همه فیگور ها در همه کارها در واقع دچار یک دوگانگی می باشند و چند شخصیتی بودن به شدت در آن ها دیده می شود همین تفاوت ها باعث شد که این عنوان برای این نمایشگاه انتخاب شود.

نمایشگاه گروهی نقاشی سایه ۲۶ تیر ۱۳۹۷
در گالری ارغوان برگذار شد:

نمایشگاه گروهی نقاشی سایه

به گزارش ایران نیوز آنلاین؛ نمایشگاه نقاشی گروهی سایه با موضوع آزاد در نگارخانه ارغوان برگزار شد .