گالری ارغوان
نمایشگاه نقاشی چند گانه ۱۷ دی ۱۳۹۷
گالری ارغوان برگزار کرد؛

نمایشگاه نقاشی چند گانه

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ نمایشگاه نقاشی آثار مهتاب صفدری با عنوان «چند گانه ها» در گالری ارغوان برگزار شد.

نمایشگاه نقاشی «چند گانه ها» ۱۷ دی ۱۳۹۷
در گالری ارغوان برگزار شد؛

نمایشگاه نقاشی «چند گانه ها»

صفدری در خصوص عنوان نمایشگاه بیان کرد: به علت این که همه فیگور ها در همه کارها در واقع دچار یک دوگانگی می باشند و چند شخصیتی بودن به شدت در آن ها دیده می شود همین تفاوت ها باعث شد که این عنوان برای این نمایشگاه انتخاب شود.

نمایشگاه گروهی نقاشی سایه ۲۶ تیر ۱۳۹۷
در گالری ارغوان برگذار شد:

نمایشگاه گروهی نقاشی سایه

به گزارش ایران نیوز آنلاین؛ نمایشگاه نقاشی گروهی سایه با موضوع آزاد در نگارخانه ارغوان برگزار شد .