کراش یابی
در فضاهای مجازی افراد فرصت طلب زیاد است ۱۳ آذر ۱۳۹۷
دکتر منا تکاور نژاد گفت:

در فضاهای مجازی افراد فرصت طلب زیاد است

استاد دانشکده الهیات بیان کردند:  این را می دانیم که چیزی که بد است خودش را بد نشان نمی دهد، حتی شیطان هم خودش را زیبا نشان می دهد، چون می داند که ذات انسان زیباپسند است.