پروژه عمرانی
افتتاح ۱۵ هزار طرح طی ۵ سال گذشته در استان خراسان رضوی ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
مدیرکل دفتر فنی‌ و امور عمرانی استانداری خراسان رضوی

افتتاح ۱۵ هزار طرح طی ۵ سال گذشته در استان خراسان رضوی

مدیرکل دفتر فنی‌ و امور عمرانی استانداری خراسان رضوی، با بیان اینکه طی 5 سال گذشته در استان خراسان رضوی حدود 15 هزار طرح با اعتبار حدود 26 هزار میلیارد تومان افتتاح شده است، گفت: از این رقم حدود  9 هزار میلیارد تومان از ابتدای سال تاکنون بوده است.

اشتغال یکی از سیاست های اصلی دولت در سال ۹۷ ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
نایه‌در گفت؛

اشتغال یکی از سیاست های اصلی دولت در سال ۹۷

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان کاشمر اشتغالزایی را یکی از سیاست های اصلی دولت در سال جاری دانست.