پردیس کتاب
مذهب شیعه در ۳۰۰سال اخیرپرجلوه تر شده است ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
دکتر مهدی نجف زاده؛

مذهب شیعه در ۳۰۰سال اخیرپرجلوه تر شده است

دانشیار دانشگاه فردوسی بیان کرد: مذهب شیعه در 300 سال اخیر پر جلوه تر شده است و ما در اوج آن هستیم و حالا به سمت پوچی می رویم و ممکن است درست باشد یا نه. ما از یک مذهب آخرالزمانی تبدیل به یک مذهب مناسک و شعاعر تبدیل شدیم.

نقد و بررسی کتاب جابه جایی دو انقلاب ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
در پردیس کتاب برگزار شد؛

نقد و بررسی کتاب جابه جایی دو انقلاب

دکتر محمد جواد غلام رضا کاشی گفت: اگر همین جامعه زیادی دموکراتیک شود دو گروه رادیکال روی کار می آیند، که سبب قطبی شدن جامعه می شود و دموکراسی را پایدار نمی کند و راه به جایی نمی بریم. این دو سناریو بیشتر معنا دارد.

نقد و بررسی کتاب جابه جایی دو انقلاب ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
در پردیس کتاب برگزار شد؛

نقد و بررسی کتاب جابه جایی دو انقلاب

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ نقد و بررسی کتاب جابجایی دو انقلاب با حضور دکتر مهدی نجف زاده، دکتر محمد جواد غلامرضا کاشی وعلی قدیری در پردیس کتاب برگزار شد.

نقد و بررسی کتاب دانشنامه دیزاین ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
در پردیس کتاب برگزار شد:

نقد و بررسی کتاب دانشنامه دیزاین

استاد مشکی بیان کرد:  از نظر من اهمیت این کتاب در این است که یک مسیر تاریخی را در دیزاین معرفی می کند یک تصویری از تاریخ دیزاین در جهان به شما نشان می دهد.

گفت و گو دانشنامه دیزاین و مجموعه دیزاین مشکی ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
در پردیس کتاب برگزار شد؛

گفت و گو دانشنامه دیزاین و مجموعه دیزاین مشکی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ جلسه دیدار و گفت وگو پیرامون دانشنامه دیزاین و دیزاین مشکی با حضور سعد مشکی در پردیس کتاب برگزار شد.

جمعه های پردیس کتاب ۲۶ آبان ۱۳۹۷
برگزار شد؛

جمعه های پردیس کتاب

به گزارش ایران نیوز آنلاین جلسه ای در پردیس کتاب مورخ جمعه مورخ بیست و پنجم آبانماه 97 تحت عنوان فضیلت(بررسی های اخلاقی و معرفت شناختی) برگزار شد.

چاقو اگر خوب نبرد از منظر یونانیان چاقو نیست ۲۶ آبان ۱۳۹۷
در پردیس کتاب برگزار شد؛

چاقو اگر خوب نبرد از منظر یونانیان چاقو نیست

امیر حسین خداپرست عنوان کرد: : چاقو اگر خوب نبرد از منظر یونانیان چاقو نیست. از نظر یونانی ها هر پدیده یک کارویژه دارد.