هنرجویان هنرستان صیرفی
نمایشگاه گروهی عکس و نگارگری ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
گالری رادین برگزار کرد؛

نمایشگاه گروهی عکس و نگارگری

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ نمایشگاه گروهی عکس و نگارگری هنرجویان هنرستان صیرفی با عنوان «پیچیدگی» زیر نظر اساتید محترم شهره بقائی هروی، مدرس نگارگری و همچنین سمیرا زمانی مدرس عکاسی در گالری رادین در حال برگزاری می باشد.

نمایشگاه گروهی عکس و نگارگری «پیچیدگی» ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
در گالری رادین حال برگزاری می باشد:

نمایشگاه گروهی عکس و نگارگری «پیچیدگی»

شهره بقائی: هنرمند نگارگری همواره می کوشد تا با گذشتن از صورت و ظاهر نمایان، بر پایه معرفت و کمال به حقیقت و باطن هستی راه یابد.