نمایشگاه عکاسی
نمایشگاه عکس «خانه هرگز خاموش نیست» ۰۱ دی ۱۳۹۷
نوشین مجیدی گفت:

نمایشگاه عکس «خانه هرگز خاموش نیست»

وی بیان کرد: می خواستم، حس خودم را هم از طریق این عکس ها بیان کنم.

شاید انسان نتواند جایی را پیدا کند که بتواند واقعا تنهای تنها باشد ۲۲ مهر ۱۳۹۷
علی حسینیان بیان کرد:

شاید انسان نتواند جایی را پیدا کند که بتواند واقعا تنهای تنها باشد

به گزارش ایران نیوز آنلاین نمایشگاه گروهی عکس تنهایی اشغال شده در گالری فرزاد برپا شد.