نماز جمعه
نظارتی بر توزیع اقلام تعاونی در بازار وجود ندارد ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
خطیب جمعه کاشمر گفت:

نظارتی بر توزیع اقلام تعاونی در بازار وجود ندارد

خطیب جمعه کاشمر گفت: متاسفانه نظارت مناسبی در خصوص اقلام تعاونی از جمله مرغ و گوشت که توزیع می شود وجود ندارد.

منتقدین شهردار و شهرداری قانون را فصل الخطاب قرار ندادند ۱۹ دی ۱۳۹۷
غلامرضا طالعی بیان کرد؛

منتقدین شهردار و شهرداری قانون را فصل الخطاب قرار ندادند

دادستان کاشمر گفت: متاسفانه بعد از اعلام نظر سازمان بازرسی و محرز نشدن هیچ تخلفی از سوی شهردار و شهرداری بازهم اعضاء شورا به مباحث خود ادامه دادند و به جای فصل الخطاب قرار دادن قانون و تبعیت از نظر مراجع قانونی همچنان بر گسترده اختلافات افزودند.