نقاشی
مهم ترین دلیل موفقیت افراد تشویق است ۱۵ مهر ۱۳۹۷
حسین طالبی بیان کرد:

مهم ترین دلیل موفقیت افراد تشویق است

استاد حسین طالبی گفت: آثار این نمایشگاه با موضوع جلوه های طبیعت است، که نقاشی ها در حومه مشهد کشیده است.

نمایشگاه نقاشی فام دار خیال ۲۵ تیر ۱۳۹۷
در نگارخانه آرتین برگزار شد:

نمایشگاه نقاشی فام دار خیال

علی پریزاد: نقاش همین که شروع کند به نقاشی کردن، قوه ی خیال خود را اثبات کرده و علاوه بر آن می بیند چقدر دوست دارد زیبایی را بفهمد. این باعث می شود خودش را بشناسد و بعد به خداشناسی برسد. رسالت هنر هم همین است. خودشناسی و بعد خداشناسی.