معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استان خراسان رضوی
سومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی خراسان رضوی برگزار شد ۱۲ آبان ۱۳۹۷
با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری؛

سومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی خراسان رضوی برگزار شد

سومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی خراسان رضوی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی جدید استانداری خراسان رضوی و سایر اعضاء برگزار شد.

موقع شناسی و تشخیص درست وضعیت کنونی از ضروریات است ۱۱ تیر ۱۳۹۷
معاون استاندار خراسان رضوی:

موقع شناسی و تشخیص درست وضعیت کنونی از ضروریات است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی گفت: تشخیص درست وضعیت کنونی و موقع شناسی نیاز امروز جامعه ماست.