معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی
دعواهای سیاسی و سیاه نمایی به نظام ضربه می‌زند ۱۱ تیر ۱۳۹۷
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی:

دعواهای سیاسی و سیاه نمایی به نظام ضربه می‌زند

محمد رحیم نوروزیان گفت: امروز در شرایط ویژه کشور و در مقابل فشارهای دشمنان و ندانم کاری‌های عده‌ای قرار داریم که برطبل دعواها و اختلافات می کوبند حال اینکه دعواهای سیاسی و سیاه نمایی اعتماد مردم را به نظام کاهش داده و ضربه می‌زند.

امید و اعتماد مردم نباید از بین رود / طلاق دشمن اصلی ما در داخل کشور ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی:

امید و اعتماد مردم نباید از بین رود / طلاق دشمن اصلی ما در داخل کشور

نوروزیان: امید و اعتماد مردم نباید از بین برود و فرمانداران و کارگزاران نقش اساسی در پررنگ کردن اعتماد و امید مردم دارند.

با توجه به شرایط پیچیده کشور و استان به انسجام بیشتری نیاز داریم / امروزه نیازمند آرامش و اتحاد بیشتری هستیم ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
معاون سیاسی, امنیتی و اجتماعی استاندار:

با توجه به شرایط پیچیده کشور و استان به انسجام بیشتری نیاز داریم / امروزه نیازمند آرامش و اتحاد بیشتری هستیم

نوروزیان: امروز با توجه به شرایط پیچیده کشور و استان نیاز به انسجام، اتحاد و آرامش بیشتری داریم تا بتوانیم بر مشکلات فائق آییم.

حضور در دولت برای کسانی که سیاست های دولت را قبول ندارند، خیانت است ۱۴ خرداد ۱۳۹۷
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی:

حضور در دولت برای کسانی که سیاست های دولت را قبول ندارند، خیانت است

نوروزیان: حضور در دولت برای کسانی که سیاستهای دولت را قبول ندارند به معنی نفاق و خیانت است.