مریم صدر
نمایشگاه گروهی نقاشی «حماسه ‌نگاران کوچک» ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
در نگارخانه اشراق برگزار شد؛

نمایشگاه گروهی نقاشی «حماسه ‌نگاران کوچک»

مریم صدر: بسیار علاقمند هستم که کارهای بچه ها جهانی شود به طوری که روند کار را ادامه دهند و کارهای خود را در نمایشگاه های خارج از کشور در معرض دید عموم قرار دهند.