مدیر کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی
پخش ۴۰ فیلم در زمینه تاثیرات انقلاب اسلامی در شانزدهمین جشنواره فیلم فجر ۰۵ بهمن ۱۳۹۷
مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی خبر داد :

پخش ۴۰ فیلم در زمینه تاثیرات انقلاب اسلامی در شانزدهمین جشنواره فیلم فجر

مروارید با اشاره به اینکه شروع جشنواره فیلم فجر در مشهد به صورت عمومی و مردمی از ۱۲ تا ۱۸ بهمن ماه خواهد بود گفت: 40 فیلم در زمینه تاثیرات انقلاب اسلامی و رسانه با محوریت مسائل اجتماعی در این دوره پخش خواهد شد.

استعدادهای هنری پنهان در خراسان رضوی باید شناسایی شوند ۱۲ تیر ۱۳۹۷
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی:

استعدادهای هنری پنهان در خراسان رضوی باید شناسایی شوند

محمد جعفر مروارد: استعدادهای فرهنگی هنری پنهان در شهرستانها استان باید شناسایی و حمایت شوند.