محمد غفاری
آثار نقاشیخط ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
در گالری رضوان برگزار شد؛

آثار نقاشیخط

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ آثار نقاشیخط در گالری رضوان برگزار شد.

انجمن ادبی هنری دوست داران کافه داش آقا ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
در کافی شاپ کوهسنگی برگزار شد:

انجمن ادبی هنری دوست داران کافه داش آقا

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ انجمن ادبی هنری دوست داران کافه داش آقا با حضور دوست داران شعر و ادب در کافی شاپ کوهسنگی برگزار شد.

نمایشگاه عکس گروهی گاهی نگاهی ۰۸ بهمن ۱۳۹۷
در گالری فردوسی برگزار شد؛

نمایشگاه عکس گروهی گاهی نگاهی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ نمایشگاه عکس گروهی گاهی نگاهی در گالری فردوسی برگزار شد.

فتواک ۲۰۱۸ ۰۸ بهمن ۱۳۹۷
در گالری چارسوق برگزار شد:

فتواک ۲۰۱۸

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ نمایشگاه عکس فتواک مشهد در گالری چهار سوق برگزار شد.

نمایشگاه گروهی نقاشی در محدوده کوچک ۰۱ بهمن ۱۳۹۷
درگالری ارغوان برگزارشد:

نمایشگاه گروهی نقاشی در محدوده کوچک

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین ، نمایشگاه گروهی نقاشی درمحدوده کوچک با حضور پرشور هنرمندان مشهدی در گالری ارغوان برگزار شد:

نمایشگاه گروهی نقاشی کودکان (دنیای کودکی من) ۰۱ بهمن ۱۳۹۷
در گالری سروش برگزار شد؛

نمایشگاه گروهی نقاشی کودکان (دنیای کودکی من)

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین، نمایشگاه گروهی نقاشی کودک (دنیای کودکی من) به همت موسسه فرهنگی هنری پژوهش گران پندار در گالری سروش برگزار شد.

همایش گفتگو، مدارا هم زیستی ۱۶ دی ۱۳۹۷
در تالار شهر برگزار شد؛

همایش گفتگو، مدارا هم زیستی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ همایشی تحت عنوان گفتگو، مدارا هم زیستی، باز خوانی الگوی مدیریت اجتماعی امام موسی صدر در تالار شهر برگزار شد.