قانون
مخالف هیجان، نشاط و خوشحالی مردم نیستیم ۱۶ اسفند ۱۳۹۷
ریاست دادگستری کاشمر گفت:

مخالف هیجان، نشاط و خوشحالی مردم نیستیم

ریاست دادگستری کاشمر گفت: ما مخالف هیجان، نشاط و خوشحالی مردم نیستیم ولی باید در چارچوب شرع و مقررات قانونی باشد.

اختلافات را کنار نگذارید برخورد قانونی خواهد شد ۱۹ دی ۱۳۹۷
نامه دادستان کاشمر به شورای شهر

اختلافات را کنار نگذارید برخورد قانونی خواهد شد

به رغم اینکه برای حل مشکلات و اختلافات شورای شهر کاشمر دادستان و اعضاء شورای تامین جلساتی با آنان داشتند اما نتیجه مطلوب حاصل نشد لذا دادستان کاشمر طی تنظیم نامه ای آخرین خط و نشان ها را برای شورائیان کشید.