فروغ زندگی
نمایشگاه نقاشی «فروغ زندگی» ۱۴ آذر ۱۳۹۷
برگزار شد

نمایشگاه نقاشی «فروغ زندگی»

محمد رضا فرهادی گفت: به مناسبت روز 12 آذر ماه، روز جهانی معلولین و به همت شهرداری مشهد نمایشگاه فروغ زندگی در نگارخانه شهر برپا شده است.