عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
روایت یک عضو کمیسیون امنیت از روند تصویب FATF در مجلس ۰۹ آبان ۱۳۹۷
شوشتری بیان کرد:

روایت یک عضو کمیسیون امنیت از روند تصویب FATF در مجلس

نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی گفت: در زمان برجام به اندازه تصویب FATF موافقین و مخالفین با تمام ظرفیت به میدان نیامدند و در یک فرایند گفت‌وگوی منطقی یا غیرمنطقی همچون پیامک‌ها به تصویب مجلس رسید.

تحریم های جدید آمریکا سخت تر از تحریم های قبل از برجام نخواهد بود ۱۴ تیر ۱۳۹۷
کریمی قدوسی:

تحریم های جدید آمریکا سخت تر از تحریم های قبل از برجام نخواهد بود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعتقاد دارد می توان پیش بینی کرد اعمال نخستین دور تحریم های آمریکا علیه کشورمان در ماه آتی به هیچ عنوان سخت تر و پیچیده تر از تحریم های قبل از برجام نخواهد بود.