عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد
شورای شهر روی مصادیق شهردار آینده مشهد ورود نداشته؛ این هفته همفکری می‌کنیم ۰۵ آبان ۱۳۹۷
شهناز رمام؛

شورای شهر روی مصادیق شهردار آینده مشهد ورود نداشته؛ این هفته همفکری می‌کنیم

عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد گفت: شورای شهر مشهد هیچ ورودی در زمینه مصادیق شهردار آینده مشهد نداشته است.