صنایع دستی
نمایشگاه ملی صنایع دستی و سوغات گشایش یافت ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
برای اولین بار در کاشمر:

نمایشگاه ملی صنایع دستی و سوغات گشایش یافت

رئیس اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی کاشمر از برپایی نمایشگاه ملی صنایع دستی و سوغات برای اولین بار در کاشمر خبر داد.

حوزه گردشگری در کاشمر بسیار مظلوم است ۳۰ دی ۱۳۹۷
 معاونت گردشگری استان خراسان رضوی؛

حوزه گردشگری در کاشمر بسیار مظلوم است

معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی گفت: متاسفانه حوزه گردشگری در کاشمر بسیار مظلوم است و تاکنون توجه مناسبی به این بخش نشده است.

اولین دوره تجاری سازی صنایع دستی استان در کاشمر برگزار شد ۱۹ دی ۱۳۹۷
به همت میراث فرهنگی کاشمر؛

اولین دوره تجاری سازی صنایع دستی استان در کاشمر برگزار شد

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشمر از برگزاری اولین دوره تجاری سازی صنایع دستی استان با همکاری معاونت صنایع دستی استان خراسان رضوی در کاشمر خبر داد.