شهرک صنعتی
رفع تصرفات بستر رودخانه‌ها طی ۶ ماه با دستور دادستان کاشمر انجام می‌شود ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
کارشناس آب منطقه‌ای کاشمر گفت:

رفع تصرفات بستر رودخانه‌ها طی ۶ ماه با دستور دادستان کاشمر انجام می‌شود

حسین حکمتی فر گفت: براساس دستور دادستان کاشمر و با همکاری راهداری و شهرداری این شهر تمامی تصرفاتی که در بستر رودخانه اتفاق افتاده طی شش ماه آینده به طور کامل رفع خواهد شد.

امید به زندگی در بین مردان به ۷۴ و در زنان به ۷۸ سال رسیده است ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
مدیر شبکه بهداشت و درمان کاشمر گفت:

امید به زندگی در بین مردان به ۷۴ و در زنان به ۷۸ سال رسیده است

محمد جواد یزدانی با اشاره به دستاوردهای چشم گیر نظام در حوزه بهداشت و درمان در دوران پس از انقلاب به ویژه در دولت تدبیر و امید، گفت: خوشبختانه با اقدامات انجام شده امید به زندگی در بین مردان 74 سال و در زنان به 78 سال رسیده و در این شاخص کاشمر شهرستان برتر استان محسوب می شود.