شعر
اخوان مجذوب حماسه سراي بزرگ توس ۲۴ آبان ۱۳۹۷
رضا افضلی بیان کرد:

اخوان مجذوب حماسه سراي بزرگ توس

این شاعر معاصر گفت: همين شيفتگي اخوان به اساطير و فرهنگ گذشته ايراني، اشعارش را «رنگ ايراني» داده است.

قرآن شاعران را می کوبد ولی راه آشتی را هم باز می گذارد ۲۲ مهر ۱۳۹۷
حسن رزم جو بیان کرد:

قرآن شاعران را می کوبد ولی راه آشتی را هم باز می گذارد

حسن رزم جو گفت: در سوره شعرا خداوند فرموده است که: شاعران کسانی هستند که گمراهان از آنان پیروی می‌کنند.

شعرخوانی با موضوع آزاد ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
در گالری رادین مشهد برگزار شد:

شعرخوانی با موضوع آزاد

احسان اشرف: بیژن الهی با مطالعه ی فلسفه و عرفان شرق مفاهیم زیادی را در شعر خود گنجانده است. فرم شعری او حجم است. سخت ترین فرم شعری! در یک جمله مفاهیم ظاهری کاملا نامرتبط را کنار هم می چیند و از نظر معنایی حجم عمیقی را رو به مخاطب باز می کند.

در اشعار قهرمان، آزادگی، مردانگی و کرامت انسانی را می بینیم ۱۴ تیر ۱۳۹۷
نشست انجمن ادبی کافه داش آقا مطرح شد:

در اشعار قهرمان، آزادگی، مردانگی و کرامت انسانی را می بینیم

چهارشنبه مورخ سیزدهم تیرماه نشست انجمن ادبی، هنری و دوستداران کافه داش آقا با حضور جمعی از شعرا در کافی شاپ کوهسنگی مشهد برگزار شد.

نشست انجمن ادبی، هنری و دوستداران کافه داش آقا ۱۰ تیر ۱۳۹۷
در کافی شاپ کوهسنگی مشهد برگزار شد:

نشست انجمن ادبی، هنری و دوستداران کافه داش آقا

روز چهارشنبه مورخ ششم خردادماه نشست انجمن ادبی، هنری و دوستداران کافه داش آقا با حضور جمعی از شعرا در کافی شاپ کوهسنگی مشهد برگزار شد.