شاهنامه
نمایشگاه آثار نقاشی، مجسمه و پوستر هنرمند روس سرگی فئو فانوف افتتاح شد ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
مدیر گردشگری و امور زائران شهرداری مشهد خبر داد:

نمایشگاه آثار نقاشی، مجسمه و پوستر هنرمند روس سرگی فئو فانوف افتتاح شد

سرگی فئو فانوف،هنرمند روس در مراسم افتتاح نمایشگاه آثارش در نگارخانه شهر مشهد: برای من افتخار است که در بزرگداشت فردوسی در ایران و شهر مشهد حضور دارم.

شاهنامه هویت و باور ایرانی و اسلامی مردم ماست ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت:

شاهنامه هویت و باور ایرانی و اسلامی مردم ماست

دکتر جعفر مروارید بیان کرد: ما امروزه بیش از هر چیز نیازمند گفت‌وگو هستیم، نیازمند گفت‌وگوی میان‌نسلی، میان‌مذهبی، گفت‌وگوی ادیان و گفت‌وگوی بینا فرهنگی هستیم.

شاهنامه درایجاد پیوند فرهنگی میان ایران و کشورهای منطقه آسیای مرکزی جایگاه ویژه ای دارد ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
رئیس موسسه فرهنگی اکو گفت:

شاهنامه درایجاد پیوند فرهنگی میان ایران و کشورهای منطقه آسیای مرکزی جایگاه ویژه ای دارد

محمدمهدی مظاهری گفت: گسترش زبان فارسی به عنوان حامل فرهنگ ایرانی یکی از مولفه‌های راه ابریشم است.

شاهنامه را می‌توان اثری دانست که عامل وحدت، همدلی و دوستی است ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
معاون فرهنگی شهرداری مشهد گفت:

شاهنامه را می‌توان اثری دانست که عامل وحدت، همدلی و دوستی است

مهدی زارعی گفت: شاهنامه یک اثر داستانی صرف نیست بلکه اساس آن ارزش‌های انسانی و هم‌زیستی‌های خردمندانه‌ای است.

ساخت جلوخان آرامگاه فردوسی شروع شده است ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
عضو شورای اسلامی شهر مشهد اظهار کرد:

ساخت جلوخان آرامگاه فردوسی شروع شده است

سید مسعود ریاضی بیان کرد: ما در آستانه یک گذرگاه هستیم، توس در یک نقطه بارز و درخشان در جاده ابریشم است.

شاهنامه بزرگ‌ترین حماسه جهان و کتاب پیوندها است ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
دبیر علمی همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم گفت:

شاهنامه بزرگ‌ترین حماسه جهان و کتاب پیوندها است

دکتر علیرضا قیامتی بیان کرد: شاهنامه کتاب پیوند حوزه تمدنی ایران بزرگ به آسیای مرکزی و کتابی است که ما را با هم‌تبارانمان پیوند می‌دهد و بزرگ‌ترین عامل پیوند ما با آنان است.