سرگی فئوفانوف
نمایشگاه آثار نقاشی، مجسمه و پوستر هنرمند روس سرگی فئو فانوف افتتاح شد ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
مدیر گردشگری و امور زائران شهرداری مشهد خبر داد:

نمایشگاه آثار نقاشی، مجسمه و پوستر هنرمند روس سرگی فئو فانوف افتتاح شد

سرگی فئو فانوف،هنرمند روس در مراسم افتتاح نمایشگاه آثارش در نگارخانه شهر مشهد: برای من افتخار است که در بزرگداشت فردوسی در ایران و شهر مشهد حضور دارم.