سردار رمضان شریف
ماخط باطل برتمام هزینه های دشمن کشیده ایم ۲۰ دی ۱۳۹۷
سردار شریف در تربت جام گفت؛

ماخط باطل برتمام هزینه های دشمن کشیده ایم

تا زمانی که فرهنگ دینی، استحکام بنیان خانواده و پشتیبانی از ولایت فقیه در کشور موج بزند دشمن نخواهد توانست کاری از پیش ببرد.