سامانه بارشی
هشدار دوباره وقوع سیل در خراسان رضوی/ظرفیت برخی سدها تکمیل شد ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
بارش های بهاری در شمال شرق کشور ادامه دارد؛

هشدار دوباره وقوع سیل در خراسان رضوی/ظرفیت برخی سدها تکمیل شد

فعالیت سامانه های بارشی در شمال شرق کشور همچنان ادامه داشته و پیش بینی شده روزهای ابتدایی هفته بارش های رگباری در این منطقه رخ دهد.