رونمایی کتاب
رونمایی از ترجمه فرانسوی کتاب «گراف گربه» ۱۵ دی ۱۳۹۷
هادی تقی زاده گفت:

رونمایی از ترجمه فرانسوی کتاب «گراف گربه»

هادی تقی زاده گفت:در واقع ورژن فرانسوی اثر آن قصه ای است که من دلم می خواست آن را تعریف کنم.

نمایشگاه کتاب مشهد هفته اول آبان برگزار می شود ۰۱ شهریور ۱۳۹۷
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی:

نمایشگاه کتاب مشهد هفته اول آبان برگزار می شود

جعفر مروارید گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده نمایشگاه کتاب مشهد هفته اول آبان برگزار خواهد شد.