روستاها
ایجاد اشتغال در روستاها برای ماندگاری جوانان ضروری است ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
فرماندار کاشمر گفت:

ایجاد اشتغال در روستاها برای ماندگاری جوانان ضروری است

فرماندار کاشمر اشتغال زایی در روستاها را برای ماندگاری جوانان ضروری دانست.

اتصال سالانه سه هزار روستا به شبکه گاز ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خبر داد:

اتصال سالانه سه هزار روستا به شبکه گاز

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: تا پایان امسال سال سه هزار روستا به شبکه گاز متصل خواهند شد.