روستا
قاتل خاموش جان دو نفر را در روستای عشرت آباد گرفت ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کاشمر خبر داد؛

قاتل خاموش جان دو نفر را در روستای عشرت آباد گرفت

مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کاشمر از فوت دونفر براثر انتشار گاز منوکسید کربن در روستای عشرت آباد کاشمر خبر داد.

تمامی روستاهای کاشمر برخوردار از راه آسفالته هستند ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری کاشمرخبر داد؛

تمامی روستاهای کاشمر برخوردار از راه آسفالته هستند

عباسعلی احمدزاده گفت: هم اینک تمامی روستاهای کاشمر از راه آسفالته برخوردارند و نیز شهرهای ریوش و کاشمر و بخشی از روستاهای این شهرستان گازرسانی شده اند. ضریب کنونی برخورداری روستاییان کاشمری از شبکه گازرسانی 77 درصد است و تا سال 1400 به 100 درصد می رسد.

۷۵ درصد بافت فرسوده روستایی کاشمر غیرمقاوم است ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
محمود واحدیان خبر داد

۷۵ درصد بافت فرسوده روستایی کاشمر غیرمقاوم است

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کاشمر از غیر مقاوم بودن 75 درصد بافت فرسوده روستایی این شهرستان خبر داد.