دکتر مجید فولادیان
خشونت باعث صدمه جسمی،روحی و روانی میشود ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
دکتر حسین اکبری؛

خشونت باعث صدمه جسمی،روحی و روانی میشود

اکبری در ادامه بیان کرد: خشونت رفتاری است که به فرد صدمه جسمی، روحی و روانی وارد کند و هر رفتاری زمانی خشونت محسوب می شود که اثری از خود بر جای گذارد.