دکتر رضا افضلی
انجمن ادبی، هنری دوست داران کافه داش آقا ۲۰ دی ۱۳۹۷
کافی شاپ کوهسنگی برگزار کرد؛

انجمن ادبی، هنری دوست داران کافه داش آقا

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین جلسه انجمن ادبی، هنری دوست داران کافه داش آقا در کافی شاپ کوهسنگی برگزار شد.

مولانا بزرگترین شاعر جهان ۳۰ آذر ۱۳۹۷
رضا افضلی گفت:

مولانا بزرگترین شاعر جهان

دکتر رضا افضلی بیان کرد:همه آن چیزهایی که انسان دو پا لازم دارد در حقیقت توسط مولانا گفته‌شده است و همه‌اش در لباس کنایه و تمثیل و حکایت گفته‌شده است.

انجمن ادبی، هنری، دوست داران کافه داش آقا ۲۹ آذر ۱۳۹۷
در کافی شاپ کوهسنگی برگزار شد؛

انجمن ادبی، هنری، دوست داران کافه داش آقا

به گزارش ایران نیوز آنلاین جلسه انجمن ادبی، هنری، دوست داران کافه داش آقا با حضور دکترملیحه شهریاری با موضوع شاعر بزرگ مولا جلال الدین مولوی در کافی شاپ کوهسنگی برگزار گردید.

انجمن ادبی، هنری دوست داران کافه داش آقا ۲۳ آذر ۱۳۹۷
کافه داش آقا برگزار کرد؛

انجمن ادبی، هنری دوست داران کافه داش آقا

به گزارش ایران نیوز آنلاین جلسه انجمن ادبی ، هنری دوست داران کافه داش آقا با حضور دکتر جواد محقق نیشابوری برگزار شد.

انجمن دوست داران کافه داش آقا ۱۵ آذر ۱۳۹۷
در کافی شاپ کوهسنگی برگزار شد:

انجمن دوست داران کافه داش آقا

به گزارش ایران نیوز آنلاین جلسه انجمن دوست داران کافه داش آقا در کافی شاپ کوهسنگی برگزار شد.

شعر سپید دنباله شعر نیمایی ۰۸ آذر ۱۳۹۷
محمود خیبری گفت:

شعر سپید دنباله شعر نیمایی

استاد خیبری گفت: شعر نیمایی به بیان حقیقت می پردازد، از زمان مشروطه در ایران آغاز شد. عروض و آهنگ و قافیه را رعایت می کند و فقط در سایز مصرع ها تفاوت دارد.

انجمن ادبی، هنری، دوست داران کافه داش آقا ۰۳ آذر ۱۳۹۷
برگزار شد؛

انجمن ادبی، هنری، دوست داران کافه داش آقا

به گزارش ایران نیوز آنلاین جلسه انجمن دوست داران کافه داش آقا در کافی شاپ کوهسنگی برگزار شد.