تولیت آستان مقدس علوی
تولیت آستان قدس رضوی با تولیت آستان مقدس علوی دیدار کرد ۰۳ آبان ۱۳۹۷
پیش از حضور در راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی؛

تولیت آستان قدس رضوی با تولیت آستان مقدس علوی دیدار کرد

تولیت آستان قدس رضوی که به منظور شرکت در راهپیمایی اربعین در کشور عراق به سر می برد با تولیت حرم حضرت علی (ع) دیدار کرد.