تحریم
مهمترین سرمایه کشور نیروی انسانی است/ دانشجویان تنها امید تحقق سند چشم انداز ۲۰ساله هستند ۱۵ آذر ۱۳۹۷
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

مهمترین سرمایه کشور نیروی انسانی است/ دانشجویان تنها امید تحقق سند چشم انداز ۲۰ساله هستند

میرسلیم ضمن برشمردن برخی از سرمایه های کشور مانند منابع طبیعی، اقلیم و شرایط آب وهوایی، فرهنگ و تمدن و آیین توحیدی، مهمترین سرمایه کشور را نیروی انسانی دانست واظهار کرد: 14سال از تدوین سند چشم انداز 20ساله می گذرد و ما در این سال ها ضمن اینکه هیچ پیشرفتی نداشتیم شاهد سیر نزولی نیز بودیم تنها امید ما برای تحقق این سند در این 7سال باقی مانده نیروی انسانی و در راس دانشجویان هستند.

دشمنان با فشار اقتصادی سعی به زانودرآوردن نظام اسلامی دارند ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی:

دشمنان با فشار اقتصادی سعی به زانودرآوردن نظام اسلامی دارند

میرزایی: : دشمنان بعد از آن که در جنگ سخت نتوانستند به اهداف خود دست یابند با تحریم و فشار اقتصادی سعی در به زانو درآوردن نظام اسلامی را دارند.