بسته بندی
تغییر محصولات صنایع دستی با حفظ اصالت ضروری است ۲۲ دی ۱۳۹۷
عطیه غلامپور گفت؛

تغییر محصولات صنایع دستی با حفظ اصالت ضروری است

مدرس اولین دوره تخصصی تجاری سازی صنایع دستی و دومین دوره بسته‌بندی و سوغات در کاشمر گفت: تغییر محصولات صنایع دستی را با حفظ اصالت محصول ضروری دانست.

اولین دوره تجاری سازی صنایع دستی استان در کاشمر برگزار شد ۱۹ دی ۱۳۹۷
به همت میراث فرهنگی کاشمر؛

اولین دوره تجاری سازی صنایع دستی استان در کاشمر برگزار شد

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشمر از برگزاری اولین دوره تجاری سازی صنایع دستی استان با همکاری معاونت صنایع دستی استان خراسان رضوی در کاشمر خبر داد.