بارندگی
وضعیت بند خشرود کوهسرخ مناسب نیست ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشمر گفت:

وضعیت بند خشرود کوهسرخ مناسب نیست

رضا نجفی گفت: با توجه به اینکه در بند خشرود بخش کوهسرخ لوله ای برای خروج آب بوده که مسدود شده در حال حاضر وضعیت خوبی ندارد.

آماده کردن ۷۰۰ کیسه شن برای جلوگیری از ورود سیلاب به منازل مسکونی ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
معاون خدمات شهری کاشمر خبر داد:

آماده کردن ۷۰۰ کیسه شن برای جلوگیری از ورود سیلاب به منازل مسکونی

علی صمیمی گفت: با توجه به بارندگی‌های شدید پیش رو تاکنون 700 کیسه شن برای جلوگیری از ورود آب به منازل مسکونی آماده شده است.

کاشمر و خلیل‌آباد رکوردار بیشترین بارش در استان/ کاشمری‌ها از رفتن به حریم رودخانه‌ها خودداری کنند ۱۱ فروردین ۱۳۹۸
رئیس هواشناسی کاشمر خبر داد

کاشمر و خلیل‌آباد رکوردار بیشترین بارش در استان/ کاشمری‌ها از رفتن به حریم رودخانه‌ها خودداری کنند

رئیس اداره هواشناسی کاشمر گفت: شهرستان‌های کاشمر و خلیل‌آباد طی 48 ساعت گذشته در بین دیگر شهرستانها رتبه اول بارش را در استان خراسان رضوی طی 48 ساعت گذشته به خود اختصاص دادند.

بیشترین حجم بارندگی استان مربوط به ریوش است ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
رئیس اداره هواشناسی کاشمر خبر داد:

بیشترین حجم بارندگی استان مربوط به ریوش است

اصغرزاده گفت: بیشترین حجم بارندگی استان خراسان رضوی طی شب گذشته مربوط به ایستگاه ریوش در شهرستان کاشمر با 39.5 میلیمتر است.