اوقاف
نظارت‌های کم عامل تجاوز برخی افراد به حریم رودخانه‌ها/ شهروندان از رفتن به کنار مسیل‌ها پرهیز کنند. ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
فرماندار کاشمر گفت:

نظارت‌های کم عامل تجاوز برخی افراد به حریم رودخانه‌ها/ شهروندان از رفتن به کنار مسیل‌ها پرهیز کنند.

محمد علی نبی پور گفت: نظارت های کم دستگاههای اجرایی در کاشمر موجب سوء استفاده و تجاوز برخی افراد به حریم رودخانه ها شده است.

حضور ۱۲۳۸ نفر در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد کاشمر گفت:

حضور ۱۲۳۸ نفر در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد کاشمر از شرکت 1238 نفر در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم خبر داد.