استانداری خراسان رضوی
بهره برداری از نخستین آزمایشگاه تشخیص محصولات تراریخته شمال شرق کشور ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
با حضور استاندار خراسان رضوی:

بهره برداری از نخستین آزمایشگاه تشخیص محصولات تراریخته شمال شرق کشور

نخستین آزمایشگاه تشخیص محصولات تراریخته شمال شرق کشور توسط استاندار خراسان رضوی در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در مشهد راه اندازی شد .

دشمنان با فشار اقتصادی سعی به زانودرآوردن نظام اسلامی دارند ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی:

دشمنان با فشار اقتصادی سعی به زانودرآوردن نظام اسلامی دارند

میرزایی: : دشمنان بعد از آن که در جنگ سخت نتوانستند به اهداف خود دست یابند با تحریم و فشار اقتصادی سعی در به زانو درآوردن نظام اسلامی را دارند.

با توجه به شرایط پیچیده کشور و استان به انسجام بیشتری نیاز داریم / امروزه نیازمند آرامش و اتحاد بیشتری هستیم ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
معاون سیاسی, امنیتی و اجتماعی استاندار:

با توجه به شرایط پیچیده کشور و استان به انسجام بیشتری نیاز داریم / امروزه نیازمند آرامش و اتحاد بیشتری هستیم

نوروزیان: امروز با توجه به شرایط پیچیده کشور و استان نیاز به انسجام، اتحاد و آرامش بیشتری داریم تا بتوانیم بر مشکلات فائق آییم.

صیانت از تمامی ظرفیت های انسانی با حفظ جایگاه پرسنلی دستگاه های اجرایی ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
مدیر کل حراست استانداری خراسان رضوی:

صیانت از تمامی ظرفیت های انسانی با حفظ جایگاه پرسنلی دستگاه های اجرایی

پیروز: کارکنان این مجموعه با رویکرد تعاملی و همکاری به دنبال شکل گیری نیروی انسانی کارآمد و صالح در استانداری، فرمانداری ها، شهرداری ها، سازمان ها و موسسات تابعه هستند.

وظیفه ما بستر سازی برای فعالیت بخش خصوصی است/ دشمنان قصد ضربه زدن در حوزه اقتصاد را دارند ۱۴ خرداد ۱۳۹۷
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری:

وظیفه ما بستر سازی برای فعالیت بخش خصوصی است/ دشمنان قصد ضربه زدن در حوزه اقتصاد را دارند

میرزایی: وظیفه ما ریل گذاری و بستر سازی برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی استان است.

سنگان خواف، عسلویه شرق کشور شد / رشد شاخص های اقتصادی برای اولین بار در استان ۱۴ خرداد ۱۳۹۷
سرپرست سابق معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی:

سنگان خواف، عسلویه شرق کشور شد / رشد شاخص های اقتصادی برای اولین بار در استان

رسولیان: برای اولین بار در تمام شاخص های اقتصادی رشد داشته ایم، طی کمتر از 4 سال سنگان خواف، عسلویه شرق کشور شد.

روحیه اعتدالی در مدیریت استان، ایجاد همکاری در بخش ها را داشته است ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
مشاور استاندار:

روحیه اعتدالی در مدیریت استان، ایجاد همکاری در بخش ها را داشته است

حسینی: روحیه اعتدالی استاندار موجب ایجاد همراهی و همکاری همه بخش ها و حرکت در مسیر رشد و توسعه استان شده است.