آسیب اجتماعی
دولت تدبیر و امید در حوزه اجتماعی کارهای بزرگی را انجام داده است ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
محمدعلی نبی‌پور خبر داد

دولت تدبیر و امید در حوزه اجتماعی کارهای بزرگی را انجام داده است

فرماندار کاشمر  گفت: دولت تدبیر و امید به رغم تمامی مشکلاتی که داشته اما در حوزه اجتماعی کارهای بزرگی را انجام داده است.

برخی به دنبال زیرسوال بردن حیثیت آموزش و پرورش هستند ۱۷ دی ۱۳۹۷
محمدعلی نبی‌پور؛

برخی به دنبال زیرسوال بردن حیثیت آموزش و پرورش هستند

فرماندار کاشمر اظهار داشت: برخی افراد به خاطر مسائل و اغراض سیاسی تلاش می کنند حیثیت آموزش و پرورش را در کشور زیرسوال ببرند.