آیین پایان سرایش شاهنامه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷

در آرامگاه فردوسی برگزار شد؛
آیین پایان سرایش شاهنامه

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ آیین پایان سرایش شاهنامه و آفرین بر روان فردوسی پاکزاد با حضور دوست داران شعر و ادب در آرامگاه فردوسی پاکزاد برگزار شد.

نمایشگاه نقاشی تاش قلم ۲۵ اسفند ۱۳۹۷

در نگارخانه چارسوق برگزار شد؛
نمایشگاه نقاشی تاش قلم

هفتمین سالگرد تاسیس گروه حرکات آئینی فرخه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷

در موزه بزرگ خراسان برگزار شد؛
هفتمین سالگرد تاسیس گروه حرکات آئینی فرخه

اماکن دیدنی گناباد در قاب تصویر ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

نوروز در گناباد
اماکن دیدنی گناباد در قاب تصویر

عکس
آیین رونمایی آلبوم موسیقی در ناگهان ۰۶ بهمن ۱۳۹۷
در گالری رادین برگزار شد:

آیین رونمایی آلبوم موسیقی در ناگهان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ آیین رونمایی ازآلبوم موسیقی در ناگهان در گالری برگزار شد.

نمایشگاه تا پستری ۰۶ بهمن ۱۳۹۷
در گالری فرزاد برگزار شد؛

نمایشگاه تا پستری

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اران نیوز آنلاین؛ نمایشگاه تا پستری در گالری فرزاد برگزار شد.

نمایشگاه نقاشی هیاهوی سکوت ۰۶ بهمن ۱۳۹۷
در گالری آسمان برگزار شد؛

نمایشگاه نقاشی هیاهوی سکوت

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ نمایشگاه نقاشی در هیاهوی سکوت در گالری آسمان برگزار شد.

نشست ادبی همراه با خوانش شعر ۰۶ بهمن ۱۳۹۷
به همت انجمن کمال ادب برگزار شد؛

نشست ادبی همراه با خوانش شعر

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ جلسه شعر انجمن کمال ادب در منزل استاد نیک شاعر پیشکسوت مشهد برگزار شد.

بزرگداشت استاد برزگر ۰۶ بهمن ۱۳۹۷
در نشستی ادبی برگزار شد؛

بزرگداشت استاد برزگر

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ نشست ادبی انجمن کمال ادب همراه با بزرگداشت استاد برزگر شاعر پیشکسوت مشهد برگزار شد.

انجمن ادبی هنری دوست داران کافه داش آقا ۰۴ بهمن ۱۳۹۷
در کافی شاپ کوهسنگی برگزار شد:

انجمن ادبی هنری دوست داران کافه داش آقا

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ جلسه انجمن ادبی هنری دوست داران کافه داش آقا با حضور شاعران ونوازندگان و هنرمندان و هنر دوستان خراسان رضوی برگزار شد.

نمایشگاه گروهی تایپوگرافی در این نزدیکیست ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
در نگارخانه چهار سوق برگزار شد:

نمایشگاه گروهی تایپوگرافی در این نزدیکیست

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ نمایشگاه نقاشی در این نزدیکیست در نگارخانه چهارسوق واقع در کوهسنگی برگزار شد.