آیین پایان سرایش شاهنامه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷

در آرامگاه فردوسی برگزار شد؛
آیین پایان سرایش شاهنامه

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ آیین پایان سرایش شاهنامه و آفرین بر روان فردوسی پاکزاد با حضور دوست داران شعر و ادب در آرامگاه فردوسی پاکزاد برگزار شد.

نمایشگاه نقاشی تاش قلم ۲۵ اسفند ۱۳۹۷

در نگارخانه چارسوق برگزار شد؛
نمایشگاه نقاشی تاش قلم

هفتمین سالگرد تاسیس گروه حرکات آئینی فرخه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷

در موزه بزرگ خراسان برگزار شد؛
هفتمین سالگرد تاسیس گروه حرکات آئینی فرخه

اماکن دیدنی گناباد در قاب تصویر ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

نوروز در گناباد
اماکن دیدنی گناباد در قاب تصویر

عکس
انجمن ادبی، هنری، کافه داش آقا ۱۱ بهمن ۱۳۹۷
در کافی شاپ کوهسنگی برگزار شد:

انجمن ادبی، هنری، کافه داش آقا

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ جلسه انجمن ادبی، هنری، کافه داش آقا در کافی شاپ کوهسنگی با حضور شاعران و هنرمندان برگزار شد.

تجلیل از  بانوی هنرمند هما فاضل ۱۱ بهمن ۱۳۹۷
هتل آبان برگزار کرد؛

تجلیل از بانوی هنرمند هما فاضل

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ مراسم تجلیل از هما فاضل بانوی هنرمند، داستان نویس، شاعر، نقاش و نویسنده دو رمان با نام های «فقط خاکستری» و «این رمان اسم ندارد» که به همت موسسه فرهنگی هنری پژوهش گستران پندار در هتل آبان مشهد برگزار شد.

نمایشگاه آثار نقاشیخط ۰۸ بهمن ۱۳۹۷
در گالری رضوان برگزار شد؛

نمایشگاه آثار نقاشیخط

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ نمایشگاه آثار نقاشیخط هنر جویان آکادمی نقاشیخط خراسانی در گالری رضوان برگزار شد

نمایشگاه عکس گروهی گاهی نگاهی ۰۸ بهمن ۱۳۹۷
در گالری فردوسی برگزار شد؛

نمایشگاه عکس گروهی گاهی نگاهی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ نمایشگاه عکس گروهی گاهی نگاهی در گالری فردوسی برگزار شد.

آثار نقاشی حجم و چیدمان ۰۸ بهمن ۱۳۹۷
در گالری فرشته برگزار شد؛

آثار نقاشی حجم و چیدمان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اریان نیوز آنلاین؛ نمایشگاه آثار نقاشی حجم و چیدمان در گالری فرشته برگزار شد.

نمایشگاه گروهی بی حرف تا برف ۰۸ بهمن ۱۳۹۷
در گالری رادین برگزار شد؛

نمایشگاه گروهی بی حرف تا برف

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ نمایشگاه گروهی بی حرف تا برف در گالری رادین برگزار شد.

فتواک ۲۰۱۸ ۰۸ بهمن ۱۳۹۷
در گالری چارسوق برگزار شد:

فتواک ۲۰۱۸

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ نمایشگاه عکس فتواک مشهد در گالری چهار سوق برگزار شد.