نمایشگاه گروهی عکس و نگارگری ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

گالری رادین برگزار کرد؛
نمایشگاه گروهی عکس و نگارگری

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ نمایشگاه گروهی عکس و نگارگری هنرجویان هنرستان صیرفی با عنوان «پیچیدگی» زیر نظر اساتید محترم شهره بقائی هروی، مدرس نگارگری و همچنین سمیرا زمانی مدرس عکاسی در گالری رادین در حال برگزاری می باشد.

برگزاری اولین نوروزگاه کودکان  کاشمر در قاب تصویر ۱۵ فروردین ۱۳۹۸

همزمان با نوروز 98
برگزاری اولین نوروزگاه کودکان کاشمر در قاب تصویر

نمایشگاه عکس های تئاتر وحید امانپور قرایی ۰۷ فروردین ۱۳۹۸

در گالری رادین برگزار شد؛
نمایشگاه عکس های تئاتر وحید امانپور قرایی

عکس
اولین مجمع عمومی زنان استانی ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
جمعیت زنان مسلمان نو اندیش برگزار کرد؛

اولین مجمع عمومی زنان استانی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ حزب جمعیت زنان مسلمان نواندیش خراسان رضوی اولین مجمع عمومی استانی خود برگزار کرد.

نمایشگاه گروهی نقاشی دنیای رنگی ما ۱۶ اسفند ۱۳۹۷
در گالری سمرقندبرگزار شد؛

نمایشگاه گروهی نقاشی دنیای رنگی ما

به گزارش پایگاه خبری تحلیل ایران نیوز آنلاین؛ نمایشگاه گروهی نقاشی دنیای رنگی ما در گالری سمرقند برگزار شد.

همزمان با هفته منابع طبیعی کودکان کاشمری در اقدامی نمادین اقدام به گل کاری کردند ۱۶ اسفند ۱۳۹۷

همزمان با هفته منابع طبیعی کودکان کاشمری در اقدامی نمادین اقدام به گل کاری کردند

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی ایران نیوزآنلاین؛ همزمان با هفته منابع طبیعی کودکان کاشمری در اقدامی نمادین اقدام به گل کاری کردند.

نمایشگاه  گروهی نقاشی دلوین ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
در گالری عسل برگزار شد؛

نمایشگاه گروهی نقاشی دلوین

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ نمایشگاه گروهی نقاشی دلوین در گالری عسل برگزار شد.

نمایشگاه عکس دورها نزدیک میشوند ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
در گالری آسمان برگزار شد؛

نمایشگاه عکس دورها نزدیک میشوند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ نمایشگاه عکس دورها نزدیک میشوند در گالری آسمان کار خود را آغاز کرد.

نمایشگاه آثار نقاشیخط ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
در گالری رضوان برگزار شد؛

نمایشگاه آثار نقاشیخط

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ نمایشگاه آثار نقاشیخط لیلی منتظری با عنوان مشاقی رنگین در گالری رضوان برگزار شد.

بزرگداشت مهدی اخوان ثالث ۱۱ اسفند ۱۳۹۷
در آرامگاه فردوسی برگزار شد؛

بزرگداشت مهدی اخوان ثالث

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوزآنلاین؛ مراسم نودمین زاد روز مهدی اخوان ثالث با حضور شاعران، هنرمندان و دوست داران شعر و ادب فارسی در آرامگاه فردوسی برگزار شد.