خطر آمریکا جدی است ۲۳ آذر ۱۳۹۷

سردار کریمی قدوسی بیان کرد:
خطر آمریکا جدی است

نماینده شهر مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: ما یقیین آوردیم که سرانجام حاکمیت قطعی بر جهان از آن اسلام است.

دسته‌بندی نشده
چیزی یافت نشد !