همت آبادی: سیاست تساهل صفر، بسیار مناسب و کارآمد است، وقتی که به خلاف های کوچک حساس باشید، خلاف های بزرگتر فرصت رخ دادن پیدا نمی کنند.

به گزارش ایران نیوز آنلاین؛ حمیدرضا همت آبادی کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی در سلسله جلسات بررسی مسائل اجتماعی کتاب جان مشونیس که در مؤسسه آموزشی فردای پارس برگزار شد، اظهار کرد: در کشور ایران برچسبی که بگوید این فیلم برای نوجوان مضر است و یا مناسب نیست، وجود ندارد.

وی در ادامه تصریح کرد: تماشا کردن تام و جری در کشور دانمارک برای بچه ها ممنوع است. در کشورهای غربی خانواده ها بر رفتار فرزندان خود کنترل دارند و زمانی که به فرزندان خود می گوید، این فیلم را نگاه نکن، بچه ها واقعاً تماشا نمی کنند.

همت آبادی فرهنگ آمریکایی و نحوه شکل گیری دولت آن را در دسترسی آسان و گسترده به سلاح مؤثر دانست و گفت: زمانی که آمریکا در حال شکل گیری بود، انجمن های محلی با یکدیگر متحد شدند، اسلحه به دست گرفته و با انگلیسی ها وارد جنگ شده و مستقل گشتند.

کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی اذعان کرد: دموکراسی در کشور آمریکا بر خلاف کشورهای اروپایی که از احزاب و انقلابات شکل گرفته، به واسطه انجمن های کوچک محلی ایجاد شده است.

وی در ادامه اضافه کرد: در آمریکا، زمان قدیم انجمن های شهر جمع شده و کلانتر انتخاب می کردند که کلانتر می توانسته دیگران را بکشد، در فرهنگ این کشور، هر فرد آمریکایی باید اسلحه داشته باشد که هرگاه دولت بخواهد ظلمی بر آنان روا دارد را بکشند.

حمیدرضا همت آبادی ضمن انتقاد از عملکرد افراطی ترامپ در زمینه مجهز کردن افراد به سلاح اظهار داشت: ترامپ نماینده جمهوری خواهان تند و افراطی است به عنوان مثال به ترامپ گفته اند که به مدارس حمله می شود و وی در پاسخ بیان نموده که اشکالی ندارد و معلمان را نیز مسلح می کنیم، گویا مدرسه سنگربندی است که معلم و دانش آموز با هم تیر بیاندازند و بسیار احمقانه است که معلمان را مسلح کنیم.

همت آبادی در پایان عنوان نمود: کار جناح مقابل مانند اوباما و.. که با آنان مخالفند بسیار سخت است، مانند اینکه کسی بخواهد در کشور ایران قانون حجاب را بردارد که با مقاومت زیاد سنتی ها مواجه می شود، این درگیری و همچنین فروشگاه تولید اسلحه اکنون در آمریکا وجود دارد.

  • نویسنده : 9602210