اکبری در ادامه بیان کرد: خشونت رفتاری است که به فرد صدمه جسمی، روحی و روانی وارد کند و هر رفتاری زمانی خشونت محسوب می شود که اثری از خود بر جای گذارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ جلسه ای با عنوان «بررسی پدیده خشونت در ایران» با حضور دکتر حسین اکبری، عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی و همچنین دکتر مجید فولادیان، عضو هیئت علمی علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد در جمع تعدادی از دانشجویان در دانشگاه ادبیات برگزار شد.
دکتر حسین اکبری، عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی عنوان کرد: وقتی می خواهیم در مورد موضوعی صحبت کنیم و مصادیقی برای آن بیان کنیم در ابتدا باید خود آن مفهوم را تلقیع کنیم به این معنا که باید حدود مرزهای آن را مشخص کنیم و سپس بررسی کنیم که آیا این مصادیق در آن دایره می گنجد یا خیر.
وی اضافه کرد: ممکن است وقتی نام خشونت می آید شما در ذهن خود کتک زدن و یا تحقیر شخصی را تداعی کنید و در واقع هر کس به شکل مصادیق آن را تعریف می کند.
اکبری در ادامه بیان کرد: خشونت رفتاری است که به فرد صدمه جسمی، روحی و روانی وارد کند و هر رفتاری زمانی خشونت محسوب می شود که اثری از خود بر جای گذارد.
عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی در ادامه افزود: ممکن است هر یک از ما بارها از والدین خود کتک خورده باشیم اما هیچ یک از ما آن را مصداقی از خشونت نمی دانیم چرا که شاید اثر خاصی بر روی افراد ایجاد نکرده باشد.

پایین آمدن آمار خشونت با فرهنگسازی
دکتر حسین اکبری ادامه داد: به طور کلی در ادبیات موضوعی برای اینکه بحثی را خشونت محسوب کنند باید دو معیار شدت خشونت و تداوم خشونت با یکدیگر قرار گیرد و در حال حاضر عمدتا خشونت هایی مسئله محسوب می شود که این موارد خشونت هایی هستند که یا از شدت زیادی برخوردار هستند و یا به صورت مداوم و شدید اعمال می شوند.
عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی اظهار داشت: حال به نظر شما از بین مصادیقی که آقای عطا شیبانی بیان کرد کدام یک در این تعریف می گنجد؟ به طور مثال آیا پوشش بانوان می تواند مصداقی از خشونت باشد؟
اکبری اضافه کرد: یکی از انواع خشونت، خشونت اجتماعی نام دارد، اگر بخواهیم این موضوع را نیز مصداقی از خشونت قرار دهیم در واقع باید دایره تعریف خود را از موضوع خشونت گسترش دهیم اما در معنای رایج خشونت، بحث حجاب قرار نمی گیرد.
اکبری در ادامه بیان کرد: تعاریف و برساخت های اجتماعی که در حال حاضر در بحث بررسی مسائل اجتماعی بیان می شود به این معناست که جامعه چه چیز را مسئله می داند؛ آیا جامعه پوشش زنان را مصابه خشونت می داند؟ حال فارغ از اینکه ما به لحاظ علمی موضوعی را خشونت بدانیم یا خیر در واقع این جامعه است که تعیین می کند چه موضوعی خشونت محسوب می شود و چه موضوعی خشونت محسوب نمی شود.
عضو هیئت علمی علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: به طور مثال آیا رفتن به ورزشگاه مسئله زنان ما هست یا تنها مسئله یک طیف خاصی است و هنوز گستردگی لازم را به دست نیاورده است؛ بنابراین این اتفاق بسیار به ویژگی هایی که در جامعه وجود دارد وابسته است.
اکبری در خصوص کودک همسری نیز عنوان کرد: در واقع موضوع کودک همسری به کودک هم باز می گردد به این معنا که آیا واقعا کودک هست یا خیر چرا که بازه سنی تا ۱۸ سال بازه سنی زیادی محسوب می شود و بسیار ممکن است که یک کودک ۱۷ ساله از هر نظر شرایط ازدواج را داشته باشد اما از نظر من نیز زیر ۱۳ یا ۱۴ سال واقعا خشونت محسوب می شود و نتایج وحشتناکی از نظر روحی و روانی بر کودک خواهد داشت.
عضو هیئت علمی علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: در گذشته قانونی وجود داشت که اگر قرار بود دختری در سن پایین ازدواج کند باید به پزشکی قانونی مراجعه می کرد و در آن جا کمیته تشکیل می شد و تشخیص می داد که آیا این کودک از هر نظر شرایط ازدواج را دارد یا خیر که معمولا نیز به عدم شرایط رای داده می شد اما متاسفانه در حال حاضر این اتفاق به دادگاه ها سپرده شده است و مردم نیز راه آن را پیدا کرده اند به طوری که قبل از ثبت ازدواج اتفاق افتاده است و قاضی با توجه به این که طلاق نتیجه مخرب تری در آینده این دختر دارد رای به ازدواج می دهد.
اکبری در پایان اضافه کرد: همه ما اساتید، دانشجویان و کسانی که فرهیخته محسوب می شویم می توانیم از طریق یکسری از ابزارهایی بر روی فرهنگسازی در جامعه به گونه ای کار کنیم که مردم انجام یکسری از رفتارها را بد بدانند چرا که این اتفاق باعث می شود بسیاری از این رفتارها کاهش یابد؛ ما به ساختارهای کلان در جامعه دسترسی نداریم اما می توانیم بر روی سطحی از تعاریف مردم و برخی از نگاه های و آستانه ها تاثیر گذار باشیم.

خشونت و فهم اجتماعی
دکتر مجید فولادیان، عضو هیئت علمی علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این خصوص بیان کرد: همینطور که جناب دکتر فرمودند تا ابعاد مفهومی که مورد بررسی قرار داده ایم برای ما روشن نشود نمی توانیم آن را مورد بررسی قرار دهیم.
عضو هیئت علمی علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد اضافه کرد: اساسا خشونت و فهم اینکه کدام موضوع خشونت باشد یا خیر در واقع فهمی اجتماعی است و در طی زمان تغییر می کند و اگر شما در حوزه خشونت علیه زنان کار کنید خواهید دید در ۱۰۰ سال پیش وضعیت زنان در امریکا به شدت بدتر از امروز بوده است اما احساس مورد خشونت واقع شدنشان امروز بیشتر از قبل می باشد چرا که این موضوع یک مفهوم اجتماعی است.
فولادیان در ادامه اظهار داشت: به طور مثال در باب کودک آزاری اگر بخواهیم بررسی کنیم می بینیم امروز اگر یک معلم دانش آموزش را کتک بزند همه جا پر می شود در حالی که در گذشته ما بارها از طرف معلم ها کتک می خوردیم و هیچ احساسی مبنی بر مورد خشونت واقع شدن در ما اتفاق نمی افتاد و حتی آن را در خانواده مطرح نمی کردیم و در واقع خودمان را مقصر می دانستیم در حالی که امروز اگر کسی ببیند که همسایه اش فرزند خود را مورد آزار و اذیت قرار می دهد فوری به اورژانس اجتماعی تماس می گیرد و این خود نشان دهنده این است که فهم اجتماعی در موضوع کودک آزاری بالا رفته است.
وی ادامه داد: بنابراین دیده می شود که هر چه این فهم اجتماعی افزایش یابد گزارش ها بیشتر می شود و آمارها نیز روز به روز افزایش می یابد و این نه به این دلیل است که خشونت بیشتر شده است بلکه به این دلیل است که گزارش ها و فهم اجتماعی بالا رفته است و این در واقع رشد جامعه است چرا که در واقع جامعه دارد به یک آگاهی می رسد و ابعاد مختلف خشونت دست پیدا می کند.
عضو هیئت علمی علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد عنوان کرد: این مسئله کاملا اجتماعی است و در واقع جامعه ما دارد به موقعیتی از فهم و مدرنیته می رسد که خشونت را متوجه می شود و به آن عکس العمل نشان می دهد.
فولادیان در خصوص موضوع عزاداری نیز بیان کرد: از نظر بنده عزاداری خود موضوعی بازدارنده در باب خشونت است چرا که درواقع ما در حال عزاداری برای امام حسین هستیم که خود مورد خشونت واقع شده است و ما با آن مخالفیم و برای آن عزاداری می کنیم، بنابراین از نظر من عزاداری به عنوان مصداقی از خشونت نیست بلکه خود بازدارنده است.
در ادامه دکتر فولادیان نیز در این مورد اضافه کرد: باید توج داشت تا موضوعی در جامعه به یک مسئله تبدیل نشود حل نخواهد شد به طور مثال اگر به موضوع کودک آزاری توجه کنید خواهید دید که با فراگیر شدن خبر این اتفاقات و تبدیل شدن آن به مسئله برای مردم این اتفاق مورد حجمه از طرف مردم قرار گرفت، بنابراین مسائل باید به مسئله اجتماعی تبدیل شود و مردم به اجتماعی از آن برسند و نسبت به آن آگاهی پیدا کنند و از انجام آن منع شوند چرا که اجتماع در واقع خود بزرگترین بازدارنده است.

  • نویسنده : 9602219