مهدی زارعی گفت: شاهنامه یک اثر داستانی صرف نیست بلکه اساس آن ارزش‌های انسانی و هم‌زیستی‌های خردمندانه‌ای است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ مهدی زارعی معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد گفت: هر ملتی دارای اسطوره‌های حماسی ماندگارتر و والاتری بوده که از فرهنگ و تمدن غنی برخوردار است. اساطیر ایرانی از آن جهت که برآمده از ساختار جمعیتی و فکری یک کشور تمدن‌ساز و فرهنگ‌مدار هستند، جایگاه خاص‌تری در دنیا دارند. شاهنامه را می‌توان اثری دانست که عامل وحدت، همدلی و دوستی است.

وی عنوان کرد:  شاهنامه یک اثر داستانی صرف نیست بلکه اساس آن ارزش‌های انسانی و هم‌زیستی‌های خردمندانه‌ای است. امروز بیش از هر زمانی به شاهنامه و اندیشه‌های فردوسی بزرگ نیازمندیم تا بتوانیم فرهنگ، تاریخ، منش، آیین‌های ایرانی و فضایل اخلاقی را بشناسیم، دچار از خود بیگانگی نشویم و در برابر فرهنگ‌های دیگر نیز مغفول نگردیم.

مهندس مهدی زارعی بیان کرد: دو رسالت عمده‌ای که این روزها باید به آن‌ها توجه داشت یکی توجه به وجهه جهانی شاهنامه، بیان مسائل اخلاقی، آموزه‌های انسانی و انسان دوستانه آن است و دیگری اهتمام به این‌که شاهنامه و فرهنگ آن در توده مردم و تمام خانواده‌ها به ویژه کودکان و نوجوانان وارد شده است.

  • نویسنده : 9602218