دکتر علیرضا قیامتی بیان کرد: شاهنامه کتاب پیوند حوزه تمدنی ایران بزرگ به آسیای مرکزی و کتابی است که ما را با هم‌تبارانمان پیوند می‌دهد و بزرگ‌ترین عامل پیوند ما با آنان است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین: دکتر علیرضا قیامتی دبیرعلمی همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم گفت: به منظور پاسداشت زبان و فرهنگ فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم از اردیبهشت پارسال کارهای اجرایی اش آغاز شد و در مهرماه ما فراخوان مقالات آن را آغاز کردیم.

وی بیان کرد: که این فراخوان به ۵۲ کشور دنیا و تمامی مراکز دانشگاهی و فرهنگی کشور ارسال شد، که در نتیجه ۳۲۸ مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شد، که ۴۹ مورد از این تعداد مقالات خارجی هستند.

دبیرعلمی همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم گفت: در نهایت تعداد ۱۰۹ مقاله توسط هیات داوران برگزیده شد، که ۵۶ مقاله در کتاب مجموعه مقالات چاپ شده است و ۵۳ مقاله دیگر در نسخه اینترنتی مقالات همایش در دسترس علاقه مندان است.

وی افزود: شاهنامه بزرگ‌ترین حماسه جهان و کتاب پیوندها است، از این جهت که بزرگ‌ترین سندی است که هویت ملی و مذهبی ما را به هم پیوند می‌دهد و فردوسی با عشق به ایران و فرهنگ ایرانی و همچنین درآمیختن عشق به فرهنگ و هویت ایرانی با ارادت و دوست‌داری خاندان عصمت و طهارت، جایگاه و معجونی ساخت که در طول صدها سال فرهنگ ایرانی را پیام‌آور مهر، شادی و امید، دانشوری و صلح و آشتی در جهان معرفی کرد.

دبیرعلمی همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم گفت: شاهنامه کتاب پیوند حوزه تمدنی ایران بزرگ به آسیای مرکزی و کتابی است که ما را با هم‌تبارانمان پیوند می‌دهد و بزرگ‌ترین عامل پیوند ما با آنان است. لذا هیچ کتاب و هیچ مجموعه فرهنگی به اندازه شاهنامه در مسیر جاده ابریشم معتبر و تاثیرگذار نبوده است.

دکتر علیرضا قیامتی بیان کرد: فردوسی عنوان می‌کند تا زمانی که صلح وجود دارد، نباید دست به سوی جنگ برد و تا زمانی که دشمن حمله را آغاز نکرده، دست به شمشیر نباید برد. شاهنامه پیوند انسان با ملکوت است؛ حماسه‌ای که بزرگ‌ترین نیایش‌های یزدانی را دارد و هیچ اثر حماسی در دنیا به اندازه شاهنامه این همه نیایش را دارا نیست. همچنین نخستین دعوت فردوسی از انسان‌ها، دعوت به یکتاپرستی و نیایش‌های یزدانی است.

  • نویسنده : 9602218