منصوره موسوی با اشاره به اینکه مسائل مربوط به حجاب تا زمانی که نگاه دوگانه نسبت به آن وجود دارد قابل حل نیست گفت: چرا که اینگونه نگاه جامعه را به یک سمت حرکت می دهد و این ها را وارد یکسری منازعات و دو دستگی ها می کند و به همین دلیل است که با گذشت زمان شاهد اوج گرفتن این منازعات و دودستگی ها در خصوص مسئله حجاب هستیم و اگر عاقلانه، منطقی و علمی با این مسئله برخورد نکنیم ممکن است که این منازعات گسترش بیشتری پیدا کند و اتفاق خوبی در جامعه نیفتد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ کرسی آزاد اندیشی با موضوع حجاب رهایی یا انقیاد با حضور منصوره موسوی، جامع شناس و فعال حوزه زنان و همچنین عفت شریعتی، مدیر کل امور بانوان مرکز تقریب مذاهب اسلامی و نماینده ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
منصوره موسوی، جامع شناس و فعال حوزه زنان در خصوص عنوان جلسه گفت: اینکه ما با این عنوان ها جامعه زنان را به دو دسته بزرگ تقسیم کنیم که یک عده از آن ها حجاب را رهایی می دانند و عده ای دیگر انقیاد درست نیست از این جهت بسیار علاقمندم که این عنوان را به چالش بکشم.
وی در ادامه اظهار داشت: باید بدانیم که زنان دو دسته بزرگ و یک دست در جامعه ما نیستند بلکه زنان از گروه هایی متفاوت تشکیل شده اند که به لحاظ جغرافیایی، سنی، تحصیلی، طبقاتی، شغلی، سطح درآمد و موضوعاتی از این قبیل طیف بسیار متنوعی را تشکیل می دهند که طبیعتا بر همین اساس نیز دارای نقطه نظرهای متفاوتی نیز در مورد مسئله حجاب هستند که ما نمی توانیم به صرف جنسیت، آن ها را دسته بندی کنیم.
وی ادامه داد: من فکر می کنم که ما تا زمانی که این نگاه قطبی شده و دوگانه را نسبت به حجاب داریم نمی توانیم مسائل مربوط به آن را حل کنیم چرا که اینگونه نگاه جامعه را به یک سمت حرکت می دهد و این ها را وارد یکسری منازعات و دو دستگی ها می کند و به همین دلیل است که با گذشت زمان شاهد اوج گرفتن این منازعات و دودستگی ها در خصوص مسئله حجاب هستیم و اگر عاقلانه، منطقی و علمی با این مسئله برخورد نکنیم ممکن است که این منازعات گسترش بیشتری پیدا کند و اتفاق خوبی در جامعه نیفتد.
این جامع شناس و فعال حوزه زنان در ادامه اظهار داشت: بنابراین بهتر است که ما وقتی مسئله حجاب را مطرح می کنیم انتظار یک طیفی از پاسخ ها را داشته باشیم و سوالاتی با پاسخ بلی و خیر مطرح نکنیم چرا که زمانی که جواب مسئله بلی و خیر باشد در واقع ما باب گفت و گو را بسته ایم از همین رو باید اجازه دهیم این گفت و گو گسترش پیدا کند.
موسوی در ادامه افزود: از دل همین نگاه قطبی شده یک حجاب اجباری زائیده شده؛ در واقع همین موضوع که زنان ملزم هستند که در بیرون از خانه با پوششی خاص و تعریف شده حضور پیدا کنند باعث شده است که زنان ایرانی پوششی یک دست داشته باشند و این موضوع با توجه به طیف های مختلف جامعه در نظر گرفته نشده و همه ما زمانی که از خانه بیرون می آییم مانند دانش آموزانی که لباس فرم می پوشند همه دارای لباس هایی یکدست هستند و این تغییر تنها در پوشش چادر و مانتو متغیر است.
این فعال حوزه زنان در ادامه عنوان کرد: در واقع این یکدست شدن پوشش آن تنوع و تفاوت های زنان را کاملا می پوشاند و کاملا انکار می کند.
وی در خصوص حجاب اجباری اضافه کرد: یکی از ویژگی هایی که حجاب اجباری دارد این است که یک لباس متحد الشکل است و این موضوع خود باعث آسیب پذیری آن شده است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از موارد این است که همه افراد جامعه اعم از شاغل و خانه دار و دیگر افراد جامعه با هویت هایی تقریبا یکسان در جامعه حضور پیدا می کنند و این در حالی است که هر یک از آن ها هویتی مخصوص به خود دارند.
وی افزود: در این صورت وقتی در یک جامعه هویت افراد شناسایی نشود این افراد هم خود در جامعه احساس ناامنی می کنند و هم در جامعه ایجاد ناامنی می کنند و در واقع هر دوی این ها به وجود می آید.
وی ادامه داشت: درواقع دموکراسی جایی اتفاق می افتد که ما دیگری را بپذیریم و با گفت و گو با یکدیگر راه آن هموار می شود و با دیگری سازی و قشرسازی راهی به سمت دموکراسی نخواهیم برد.

خوشبختی انسان در گرو عملکرد اوست
در ادامه نیز عفت شریعتی، مدیر کل امور بانوان مرکز تقریب مذاهب اسلامی و نماینده ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ذات اقد احدیت زمانی که انسان را خلق کرد فرمود که این انسان دارای کرامت است و اینگونه شد که انسان اشرف مخلوقات شد و در واقع انسان مورد توجه ترین مخلوق خداوند است و خداوند همه چیز را برای وجود خداوند خلق کرده است.
وی در ادامه اضافه کرد: حال وقتی خداوند برای انسان کرامت قائل است به خاطر اینکه انسان نیز در مسیر زندگی سعادتمند و خوشبخت باشد برای وی راه مشخص کرده است.
مدیر کل امور بانوان مرکز تقریب مذاهب اسلامی در ادامه افزود: خداوند متعال در قرآن همه راهکارها را برای ما بیان کرده است و عنوان می کند که همه هدف و تعالیم راهی و آسمانی در جهت خوشبختی انسان است حال انسان مختار است که آن را بپذیرد یا خیر.
شریعتی ادامه داد: حال وقتی خداوند خوشبختی انسان را در عملکرد وی قرار داده است انسان نیز باید راه درست را برای ادامه مسیر انتخاب کند.

زن در آئینه صفت و خالقیت خداوند
وی ادامه داد: زن در بین هزاران اسماء الحسنی خداوند مظهر اسم خالق یعنی خلق کننده است و این به این معناست که خدواند زن را در آئینه صفت و خالقیت خود قرار داده است چرا که این زن باید انسان ها را در وجود خود پرورش دهد و در ۹ ماه از ذره ای در وجود خود انسانی را خلق کند.
مدیر کل امور بانوان مرکز تقریب مذاهب اسلامی در ادامه اظهار داشت: در واقع خداوند همه روحیات و احساسات یک زن را بر این مبنا قرار داده است که باید زمینه ساز تقویت و به وجود آوردن انسان ها باشد.
وی در ادامه افزود: بنابراین زمانی که خداوند انسان را در هیبت یک زن خلق می کند یک مسئولیت سنگینی بر دوش وی می گذارد که به مراتب فراتر از مسئولیت مرد است.
مدیر کل امور بانوان مرکز تقریب مذاهب اسلامی در ادامه عنوان کرد: حال اگر عملکرد این زن در اجتماع بر مبنای درست باشد این سیر تکاملی به کمال خواهد رسید و راه درست و رسیدن به کمال نیز همان راه قرآن مجید است که در اختیار انسان ها قرار گرفته است.

  • نویسنده : 9602219