دبیر حزب جمعیت زنان مسلمان نواندیش بیان کرد: تلاش در مسیر نهادهای مدنی تنها راه نجات خانواده و توسعه جامعه است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ طاهره رحیمیان دبیر حزب جمعیت زنان مسلمان نواندیش گفت: ما تنها راهی که می شناسیم برای نجات و توسعه خودمان، نجات خانواده و توسعه جامعه  این است که از مسیر نهادهای مدنی تلاش کنیم.

وی بیان کرد: در جهان امروز راه دیگری ثابت نشده است که ما بتوانیم اثبات کنیم. ما در این فضای مدنی می توانیم دست در دست هم دهیم و کاری را که می خواهیم انجام دهیم . بعد از سه سال اولین مجمع عمومی حزب جمعیت زنان مسلمان نواندیش ما برگزار می شود.

طاهره رحیمیان گفت:  از فعالیت های ما در این بازه می توان به حضور فعال در شورای هماهنگی، نقش موثر در ائتلاف های جبهه ای و حزبی که در دو انتخابات گذشته نقش خودمان را درست انجام دادیم و نتیجه هم گرفتیم، اشاره کرد. با همین رویکرد بسیاری از فعالیت هایی که در جریان ائتلاف انجام دادیم و برنامه های خوبی را هم اجرا کردیم.

دبیر حزب جمعیت زنان مسلمان نواندیش بیان کرد: از موضوعاتی که در این برنامه به آن پرداختیم مثل: نقش دکتر فاطمی در ملی شدن صنعت نفت، شریعتی و چمران، سیاست ورزی در جامعه دین دار اشاره کرد.  فعالیت حزبی و سیاسی کردن به جای خود ، یکی از ابزار توسعه است و ما می توانیم با خواندن تجربه های تاریخی که در دست داریم به راه درست دست یابیم. در این دوره ما ۴ حوزه در شهرستان ها ایجاد کردیم.

طاهره رحیمیان گفت: از فعالیت های غیرسیاسی مجمع می توانیم به کارگروه هایی که داشتیم اشاره کنیم ، مثل کارگروه فرهنگی . فعالیت های خیریه داشتیم مثل شناسایی نیازمندها، در حاشیه شهر هم کارهایی را انجام دادیم مثل آموزش قرآن به زنان آن مناطق. کارگاه های سلامت زنان برای آنهایی که کارخانگی انجام می دهند برگزار کردیم. چون این ها کارگرهایی هستند که کارفرمایانشان خودشان نیازمند حمایت هستند.

در انتهای جلسه در رای گیری اعضای هیات رئیسه مجمع هم مشخص شدند، که اسامی به ترتیب زیر است:

خانم بتول گندمی، خانم طاهره رحیمیان، خانم نرگس شالچیان، خانم اعظم زارعیان، خانم میمنت عطاریانی، خانم طیبه گندمی، خانم مرضیه عیدی، خانم مژده لاهوتی، خانم جمیله طالبان، خانم مرضیه سلطانی،خانم زهرا آملی

 

 

  • نویسنده : 9602218